Page 9

Det politiske Europa3

9 1 EU – ET OVERBLIK 1 EU og et Europa under forandring EU – et unikt historisk eksperiment EU (tidligere EF) har siden slutningen af 1950’erne været det centrale omdrejningspunkt for de politiske relationer mellem europæiske lande – først mellem landene i Vesteuropa og efter Murens fald i 1989 mellem det store flertal af lande i hele Europa. Samarbejdet inden for EU har været voksende både i bredden, dvs. hvad angår antallet af lande og hvad angår politikområder. Og det har også været voksende i dybden, dvs. hvor tæt og forpligtende man samarbejder. Betragter man udviklingen over hele det 20. århundrede, kan man sige at Europa i kraft af EU har udviklet sig fra en tilstand af fragmentering til en tilstand af integration. Det politiske Europa skulle tidligere tegnes med en skarp opdeling mellem et stort antal nationalstater der hver for sig tog vare på egne anliggender. I dag indgår EU som en mindst lige så vigtig del på det politiske europakort (se kort s. 57). Udviklingen fra fragmentering til integration er imidlertid ikke nogen uafvendelig proces, hvilket begivenhederne i de senere år er et umiskendeligt tegn på. I det årti vi står i nu, er EU kastet ud i en langvarig krisetilstand, og ikke meget tyder på at denne tilstand hører op lige med det samme. Et markant udslag af krisen er Storbritanniens beslutning om udmeldelse af Unionen efter en folkeafstemning i juni 2016 (Brexit). For første gang vælger en stat at træde ud, og endda et stort og toneangivende medlem. Nok så væsentligt er at der overalt i Europa kan spores en tendens til at store befolkningsgrupper vender sig mod EU-integrationen med et ønske om at nationalstaterne igen kommer til at spille en større rolle. Mange spørger om vi i dag står over for store omvæltninger i dét politiske landskab der har været dominerende i Europa siden i hvert fald Øst-Vest delingens ophør efter Den Kolde Krigs afslutning omkring 1990; og for det vestlige Europas vedkommende lige siden Anden Verdenskrig. Det er et landskab der – indtil de seneste år – normalt forbindes med store og epokegørende fremskridt både hvad angår velstand for den enkelte, og hvad angår samarbejde mellem stater. Ingen andre regioner i verden har i de forløbne årtier oplevet en udvikling der kan sammenlignes med den europæiske, navnlig hvad angår viljen til at underlægge sig beslutninger truffet i fællesskab (dybdeintegration = suverænitetsafgivelse).


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above