Page 8

Det politiske Europa3

nu gennem en længere årrække har ydet en værdifuld indsats. Dels forlagets konsulent, 8 Jacob Graves Sørensen, der har været med tilbage til 1990'erne, og hvis samarbejde og faglige input – både hvad angår tekst og figurer – jeg altid har sat meget højt; dels min svigerinde, Elisabeth Herler, hvis kreative evner har givet mine bøgers omslag deres eget særlige kunstneriske præg; og endelig forlagets grafiker, Bodil Mulla, der nu med en lang række af mine bøger har måttet kæmpe med mange indviklede figurer, men altid med et godt resultat til sidst. Hvad angår kommatering, har jeg – ligesom i mine andre bøger – villet undgå for mange overflødige tegn, og der er således brugt et modificeret 'nyt komma'. Juni 2017 Hans Branner


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above