Page 6

Det politiske Europa3

4 FIRE POLITIKOMRÅDER UNDER FORANDRING 98 1 Kampen for at videreudvikle den økonomiske politik 98 Finanskrisen ændrer dagsordenen 98 Nye integrationsskridt i den økonomiske politik 100 Krisestrategien og den stigende opdeling mellem EU-landene 103 2 Retspolitikken og reaktioner på flygtningepresset 106 Terrorisme og flygtninge: Retspolitikken får ny aktualitet 106 Fordeling af flygtninge. 107 Aftaler med tredjelande 111 Kontrol med EU’s ydre grænser 114 3 Klima- og energipolitikken under nye vilkår 116 EU ikke længere klimaduks 116 EU’s klimamålsætninger 117 På vej mod en EU energiunion 121 4 EU i en ændret verden – fælles udenrigspolitik? 126 EU som spiller i den globale politik 126 Grundlaget for EU’s udenrigspolitik 128 5 EU MOD 2020: EKSISTENSKRISE? 133 1 EU’s grundlag er udfordret 133 Overlever EU? 133 Fire overlappende kriser 134 2 Flygtningekrisen og modstanden mod suverænitetsafgivelse 139 Behovet for fælleseuropæiske løsninger 139 Hvem svigter – EU eller nationalstaterne? 140 3 Den højrenationale bølge og demokratikrisen 142 EU øger kløften mellem elite og befolkning 142 Hvori består truslen fra den højrenationale bølge? 144 4 Solidaritetskrisen og den stigende økonomiske og politiske opsplitning 147 Egeninteresse og solidaritet går hånd i hånd 147 Vilkårene for solidaritet i EU ændres 147 5 Eurokrisen og den manglende politiske overbygning 150 Krisens baggrund 150 Krisens konsekvenser 153 6 POLITISKE INTEGRATIONSTEORIER 155 1 Lidt teorihistorie 155 2 Føderalister og funktionalister 157 3 Neofunktionalismen og den faktiske integrationsudvikling 159 4 Transaktionsanalyse og traditionalisme 162 5 Teorierne og virkeligheden i dag 165 6 To nyere teorier 166 7 DANMARK I EU 170 1 Dobbeltheden i danskernes holdning til EU 170 2 Nye skillelinjer i EU-debatten 176 3 EU-forbeholdene – konsekvenser og perspektiver 179 Baggrund, indhold og forsøgene på afskaffelse 179 Nej til møntunionen 181 Forsvarsforbeholdet – holder argumenterne? 184 Det forældede forbehold: Unionsborgerskab 186 Retsforbeholdet: Øget betydning og nyt politisk opgør 186 4 Den danske beslutningsproces – en demokratisk udfordring 188 Indeks 194


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above