Page 54

Det politiske Europa3

FIGUR 1.27 Regionerne i EU opdelt efter BNP pr. indbygger Mindre udviklede regioner Transitionsregioner Udviklede regioner De 28 EU-lande er opdelt i alt 273 regioner (30 mindre efter UK's udtræden), heraf er 5 placeret i Danmark. Størstedelen af regionalstøtten uddeles af Regionalfonden til de enkelte regioner, der er opdelt efter velstandsniveau, beregnet ud fra et EU-gennemsnit. Man opererer med tre niveauer: mindre udviklede (røde) med under 75% af gennemsnittet, transitionsregioner (gule) med mellem 75 og 90%, og udviklede regioner med over 90% (blå). Som det ses, får også Danmark en lille andel i denne støtte. Men det er hovedsageligt andre sider af regionalstøtten Danmark er berettiget til. Anm. Cypern (blå) er udeladt af kortet. Kilde: Eurostat og Wikipedia 54 KAPITEL 1 Europas stilling i verden. Det betyder at mere velstående områder som Danmark i højere grad har fået mulighed for at få andel i støtten. Det gælder også i forbindelse med nye delmål som udvikling af den digitale økonomi, grøn omstilling og klimatilpasning. udjævning også forbedre grundlaget for en fortsat integration mellem landene. Regionalpolitikkens formål er imidlertid ikke kun at øge den økonomiske lighed inden for EU, men også at støtte initiativer vedrørende innovation og konkurrencedygtighed for herigennem at forbedre


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above