Page 5

Det politiske Europa3

Indhold Forord 7 1 EU – ET OVERBLIK 9 1 EU og et Europa under forandring 9 EU – et unikt historisk eksperiment 9 Opgøret med kerneværdier i EU: suverænitetsafgivelse og demokrati 14 2 EU i 2010’erne: En forstærket krise 19 3 Første nøglebegreb: Union 24 Tankerne bag EU 24 Unionen spænder ben for sig selv 26 Mellemstatslig og overstatslig integration 30 Formel og reel suverænitet 31 4 Andet nøglebegreb: Organisation 34 EU som politisk system: Hvorfor så kompliceret? 34 Kommissionen – EU’s maskinrum 37 Ministerrådet – hvor de nationale interesser brydes 39 Europa-Parlamentet – det folkevalgte organ 40 To andre vigtige organer: Det Europæiske Råd og EU-domstolen 42 5 Tredje nøglebegreb: Politik 44 ”EU blander sig i alt” 44 Det indre marked – EU’s kerne 46 En økonomisk union – hvor langt er man nået? 48 De store budgetposter: landbrugs- og regionalpolitikken 51 EU’s nyeste udfordring: Retsområdet 55 2 EU OG DETS BYGGESTENE: NATIONALSTATERNE 58 1 Staterne sætter rammen – men hvilken type stat? 58 2 Nationalstaternes fremtid 60 Nationalstaterne i en globaliseret verden 60 EU som trussel mod nationalstaterne 63 3 Økonomiske kløfter mellem EU-landene 67 4 Demokratiet har mange ansigter 71 3 EU’S INSTITUTIONER UNDER LUPPEN 77 1 Formel og uformel beslutningsproces 77 EU’s opbygning og virkemåde – den udbyggede version 77 Kommissionen og de nationale interesser 79 EU som redskab for den private kapital 81 2 Hvor stort er det demokratiske underskud? 84 EU’s rolle som demokratiforkæmper under forandring 84 EU’s problemer med demokratiet 85 To løsningsmodeller 88 3 Lissabon-traktaten – baggrund og indhold 91 Behovet for en ny traktat 91 Større effektivitet 93 Øget demokrati 94 Styrket rolle udadtil 96


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above