Page 41

Det politiske Europa3

Figur 1.17 Europa-Parlamentets partigrupper 2014-2019: Antal og danske medlemmer EU – ET OVERBLIK 41 Juncker fra Luxembourg, fik posten. Hermed havde Parlamentet skabt en ny præcedens og – ligesom i et parlamentarisk system – sikret den lovgivende magt indflydelse på hvem der skal lede den udøvende magt. Et andet skridt i samme retning er kravet om at kommissærerne, inden de kan indtage deres embede, først skal gennem en godkendelses-procedure i Parlamentet. Det har flere gange siden 2004 resulteret i at medlemsstater har måttet trække foreslåede kandidater tilbage fordi de Der er i alt 751 medlemmer af Europa-Parlamentet, heraf 13 fra Danmark. Medlemmerne fordeler sig, ligesom i nationale parlamenter, på partigrupper, der i vid udstrækning afspejler de grupper der også findes nationalt. De to største grupper, EPP (Konservative) og S&D (Socialdemokrater) dominerer normalt lovgivningen. Kun én dansk konservativ er med i den første gruppe. Til gengæld er fire med i ECR, en anden konservativ gruppe, der i modsætning til EPP er EU-skeptisk, og som de britiske konservative oprindeligt tog initiativ til. Den gruppe har repræsentanterne fra Dansk Folkeparti, der ved valget i 2014 gik stærk frem, tilsluttet sig (Rikke Karlsson er siden trådt ud af partiet). ALDE er den liberale gruppe, hvor både partiet Venstre og De Radikale er repræsenteret, fra 2015 med to Radikale efter at Jens Rohde skiftede parti. De grønne partier er samlet i EFA, hvor Margrethe Auken fra SF har valgt at placere sig. Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU er den eneste danske repræsentant uden for Folketingets politiske partier, og hun er medlem af den stærkt EU-kritiske venstrefløjsgruppe GUE/NGI. I både EFDD og EFN sidder repræsentanter for højrenationale EU-modstanderpartier som Front National i Frankrig og UKIP i Storbritannien, men ingen fra Danmark. NI er en mindre gruppe af løsgængere. Det er vigtigt for parlamentarikerne at være tilsluttet en gruppe da det giver mulighed for valg til de mange udvalg, hvor størstedelen af arbejdet foregår. Se www. europarl.dk for uddybninger. S&/D 189 EFA 51 ALDE 68 EPP 217 ECR 74 EFDD 42 EFN 40 NI 18 GUE/NGL 52 Jeppe Kofod (A) Christel Schaldemose (A) Ole Christensen (A) Morten Messerschmidt (O) Anders Primdal Vistisen (O) Jørn Dohrmann (O) Rikke Karlsson Morten Løkkegaard (V) Jens Rohde (B) Morten Helveg Petersen (B) Margrete Auken (F) Rina Ronja Kari (N) Bendt Bendtsen (C)


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above