Page 4

Det politiske Europa3

Det politiske Europa © Forlaget Columbus og forfatteren 2017 1. udgave 2008 2. udgave 2012 3. udgave 2017 Forlagsredaktion: Jacob Graves Sørensen Grafisk tilrettelægning og omslag: Bodil Mulla Omslagsillustration: Elisabeth Herler Tryk og repro: Tarm Bogtryk Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Printed in Denmark 2017 ISBN 978-87-7970-379-7 Forlaget Columbus Østerbrogade 54C 2100 København Ø Tlf.: 3542 0051 Fax: 3542 0521 www.forlagetcolumbus.dk info@forlagetcolumbus.dk


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above