Page 38

Det politiske Europa3

Den tidligere politiske leder af Det radikale Venstre og tidligere økonomi- og indenrigsminister under Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager, blev i 2014 udnævnt til Danmarks medlem af EU- Kommissionen med ansvar for konkurrencelovgivningen. Her har hun spillet en meget markant rolle i kontroversielle sager mod store multinationale selskaber. Således har hun sagsøgt Google og det russiske gasselskab Gazprom for overtrædelse af antitrust lovgivningen (ulovlig udnyttelse af en dominerende markedsposition) og bl.a. Apple, Amazon og Starbucks for omgåelse af skattelovgivningen. I flere tilfælde er sagerne resulteret i at selskaberne har måttet ændre adfærd. idéerne opstår andre steder, f.eks. i et af medlemslandene, eller i Europa-Parlamentet, men det er op til Kommissionen at udforme de konkrete forslag. Det giver Kommissionen en stor magt i den indledende fase, og det sikrer at der fra starten ikke kun tages hensyn til bestemte staters specifikke interesser. Udover at fremsætte forslag er det Kommissionens opgave at sørge for at trufne beslutninger bliver ført ud i livet, herunder kontrollere at EU’s regler overholdes. En vigtig opgave er f.eks. sikring af den fri konkurrence, der som oftest er truet i forbindelse med virksomhedsfusioner. Hvis den finder det nødvendigt, kan Kommissionen indbringe et land for EU-domstolen. 38 KAPITEL 1 Kontrolfunktionen er vigtigere end den rent administrerende. Den sidste opgave er i det væsentlige overladt til de enkelte landes egne embedsapparater. Med sine omfattende opgaver er Kommissionen EU’s mest personalekrævende organ. I alt ca. 25.000 mennesker er ansat under Kommissionen, der er opdelt i 24 generaldirektorater og 13 særtjenester. Ministerrådet – hvor de nationale interesser brydes Man kan sige at Kommissionens rolle i lovgivningsprocessen er koncentreret om den forberedende og den udførende fase. I modsætning hertil ligger Ministerrådets i den besluttende fase (se figur 1.16). Mini-


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above