Page 22

Det politiske Europa3

FIGUR 1.8 Modeller for fremtidens politiske Europa kombineret med fortsat integration på udvalgte områder. Man taler om at EU skal være magtfuld på de fælles centrale områder og til gengæld blande sig mindre på andre områder. Med andre ord: en højere grad af fokusering af samarbejdet uden på nogen måde at reducere det til det indre marked. Modellen afviger kun i mindre grad fra den nuværende, og forsøges allerede realiseret af den Kommission der er tiltrådt i 2014. Antallet af nye forordninger og direktiver er reduceret væsentligt. To andre mulige modeller indebærer en egentlig opløsning af EU. Den mest vidtgående er en tilbagevenden til den situation der eksisterede før Anden Verdenskrig, og 22 KAPITEL 1 som ovenfor (s. 9) er omtalt som det fragmenterede Europa. Det er en model for Europa som langt de fleste for få år siden ville have forsvoret nogensinde ville vende tilbage. Hertil havde europæerne gjort alt for bitre historiske erfaringer med bl.a. to verdenskrige i det 20. århundrede. Og samtidig er der siden 1945 skabt en hidtil uhørt økonomisk afhængighed mellem de europæiske stater, især mellem EU-landene, hvilket har gjort det stærkt omkostningsfyldt at bryde samarbejdet. Men de stærke nationalistiske kræfter der har vundet frem i Europa i de senere år, har potentiale til helt at vende udviklingen hvis det lykkes dem at opnå tilstrækkelig tunge po- De seks modeller kan sammenholdes med EU-Kommissionens fem scenarier fra marts 2017 gengivet s. 138. De fire nederste begge steder svarer nogenlunde til hinanden, dog med ombytning af den anden og tredje nederste. Der er i figuren ovenfor lagt vægt på at et ’Fokuseret Europa’ indebærer en tilbagerulning af integrationen på en række områder. I modsætning til ’Europa i flere hastigheder’ foretrækkes det fokuserede Europa ofte af mere skeptiske EU-tilhængere. Grader af integration Europa-modeller Opløsning af EU Karakteristik Fragmenteret Europa Rivalisering uden overstatsligt samarbejde A là cartemodellen Indre markedmodellen Fokuseret Europa Europa i flere hastigheder Integreret Europa Samarbejde på enkeltområder med forskellige partnere Rent handelssamarbejde: fri udveksling af varer og tjenesteydelser + toldunion Koncentration af samarbejdet på nogle få særlig væsentlige, fælles områder På udvalgte områder går grupper af stater videre i integrationen end de øvrige (jf. euro-landene) Stadig tættere samarbejde mellem alle medlemslande


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above