Page 20

Det politiske Europa3

FIGUR 1.7 Krisen i EU – elementer og årsagssammenhænge Nord-Sydmodsætninger 20 KAPITEL 1 Forstærket integration Økonomisk tilbageslag EU’s fremtid er usikker Splittelse, opdeling, udmeldelse Brexit Flygtningekrise Integrationen bremses eller rulles tilbage Eurokrise Sparepolitik Arbejdsløshed, fattigdomsproblemer Gældsproblemer forstærkes Lukning af grænser Højrenational bølge Tillidskløft befolkningpolitikere 8 6 7 5 4 3 2 5 6 2 3 4 1 1 9 10 Figuren tager udgangspunkt i to bagvedliggende årsager (uafhængige variable) til krisen og EU’s usikre fremtid – begge markeret med rødt. Den ene, forstærket integration, er resultatet af en langsomt fremadskridende udvikling, der som regel har fundet sted uden at befolkningerne for alvor er blevet inddraget. Den anden, økonomisk tilbageslag, er derimod kommet relativt pludseligt. I 2008 blev en længere opgangsperiode afløst af den såkaldte finanskrise der hurtigt udviklede sig til en global økonomisk krise med bl.a. stigende arbejdsløshed i mange lande. Indholdet i de to lidt større sorte kasser udgør hovedelementerne i den krise der gør fremtiden for EU usikker (den afhængige variable). De andre felter viser hvilke faktorer der med baggrund i de bagvedliggende årsager har drevet krisen frem (mellemliggende variable). Og med pilene er vist hvilken sammenhæng der er mellem de forskellige variable. Der er to hovedspor til at forstå sammenhængene. Det ene starter med den øverste røde kasse og


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above