Page 18

Det politiske Europa3

FIGUR 1.6 Opbakningen til demokratiet i Europa og USA efter alder 18 KAPITEL 1 dens til at vægte andre hensyn end de demokratiske højt. I den sammenhæng er der grund til at hæfte sig ved grafen i figur 1.6. Det 20. århundredes kampe mod forskellige diktaturformer som fascisme, nazisme og kommunisme synes ikke længere at indgå så stærkt i bevidstheden hos yngre generationer og kan være med til at forklare tallene i figuren. EU’s fremtid som et samarbejde mellem demokratiske lande – og også dens overlevelse – afhænger ikke mindst af denne udvikling. 2 EU i 2010’erne: En forstærket krise EU’s krise er i dag det altoverskyggende tema når talen er om det europæiske samarbejde. I afsnittet ovenfor var fokus på suverænitetskrisen og demokratikrisen. I kapitel 5 bliver krisens karakter uddybet, X-aksen angiver i hvilket årti de adspurgte i undersøgelsen er født. Tallene bygger på svar fra 25.789 respondenter i EU-landene og 3.398 i USA i perioden 2005-14. De har på en skala fra 1 til 10 skullet oplyse hvor afgørende de mener det er at leve i et land med en demokratisk styreform. På y-aksen er vist hvor mange procent i de pågældende aldersgrupper der har valgt 10. De farvede bræmmer om kurverne angiver den usikkerhed tallene er behæftet med. Kilde: World Values Surveys. Her fra Journal of Democracy, 2016/3 (Roberto Stefan Foa og Yascha Mounk: “The Democratic Disconnect”). kratiske samtale’. Men også at den fremmedfrygt der er en væsentlig del af baggrunden for bølgen, let kan føre til knægtelse af mindretalsrettigheder – og dermed demokratiske principper. Kun fremtiden kan vise om højrenationale partier og bevægelser i sidste ende udgør en fare for demokratiet i Europa og for EU’s demokratiske grundlag. Ved valgene i Holland og Frankrig i foråret 2017 opnåede de ikke helt den tilslutning som mange havde spået. I sig selv forfægter partierne ikke nødvendigvis holdninger af anti-demokratisk karakter. Problemerne opstår først for alvor hvis det lykkes dem at opnå en stigende tilslutning, samtidig med at tilliden til demokratiet i befolkningerne falder. Hvis vælgerne i al almindelighed ikke længere lægger så stor vægt på at leve i demokratiske samfund, vil de være mere tilbøjelige til at stemme på partier der, som de højrenationale, har en indbygget ten- Europa USA 80 70 60 50 40 30 Fødselsårti Procent 1930’erne 1940’erne 1950’erne 1960’erne 1970’erne 1980’erne


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above