Page 15

Det politiske Europa3

FIGUR 1.4 Styrke og udbredelse af nationalistiske partier i Europa 2017 EU – ET OVERBLIK 15 Den højrenationale fremgang udspringer ikke mindst af en mistillid til hele det politiske system og til en elite der i højere grad menes at varetage egne interesser end ’folkets’. Det er en mistillid der ses overalt i Europa – og også i USA, hvor den prægede præsidentvalget i 2016. Blandt EU-landene har den højrenationale bølge en særlig gunstig grobund som følge af den forstærkede integration (jf.figur 1.7 og figurteksten) og af åbne grænser der er blevet set som en af hovedårsagerne til uoverskuelige flygtningestrømme og en forstærket terrortrussel. Men frem for alt er bølgen en konsekvens af det økonomiske tilbageslag efter finanskrisen der har resulteret i høje arbejdsløshedsprocenter, øget fattigdom og stigende ulighed i de fleste medlemslande. Altsammen har det været med til at skabe en generel utryghed i store dele af vælgerbefolkningerne, yderligere forstærket af en nærmest uafvendelig globalisering af både økonomisk og kulturel art. Og med utrygheden har fulgt en mistillid til etablerede partier og deres politikere – og dermed Sverige Sverigesdemokraterne 13 % også til den måde demokratiet fungerer på. Denne mistillid har været stigende over en årrække og er i mindst lige så stor udstrækning rettet mod de nationale institutioner som mod de europæiske (se s. 135). Men for et bredt udsnit af befolkningen i de enkelte lande opleves ulykkerne hovedsagelig at komme udefra, og det fører til at værdien af det nationale fællesskab sættes højere og til et ønske om at mindske båndene til omverdenen, herunder EU. I tabel 5.2, s. 143 gives en mere udførlig præsentation af de højrenationale partiers styrke. Anm.: Kun partier og lande hvor de højrenationale partier har fået mindst 9 % af stemmerne ved seneste parlamentsvalg er medtaget. Femstjernebevægelsen i Italien er ikke typisk højrenational, men stærk EU-kritisk. For Front National er anført seneste opinionstal for valget i juni 2017. I Spanien (Podemos 21 %) og i Grækenland (Syriza 36 %) eksisterer der stærke venstrepopulistiske partier (se også tabel 5.2). Danmark Dansk Folkeparti 21 % Storbritannien UKIP 13 % Holland Frihedspartiet 13 % Polen Lov og Retfærdighed 38 % Ungarn Fidesz + Jobbik 65 % Østrig Frihedspartiet 35 % Schweiz Schweizisk Folkeparti 29 % Italien Femstjernebevægelsen 26 % Frankrig Front National 18 % Finland Finnernes parti 18 %


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above