Page 10

Det politiske Europa3

FIGUR 1.1 Graden af konflikt og samarbejde i Europa 1900-2017 samarbejde højrenational bølge 1900 1947 1952 1957 1973 1986 1989 1991 1995 2004 2009 2012 2014 2016 Første Verdenskrig konflikt Anden Verdenskrig Også set med baggrund i Europas egen lange historie i de foregående århundreder er der tale om en enestående udvikling. Den nye samarbejdsvilje er kommet til udtryk i at verdensdelen aldrig før har oplevet så lang en periode uden væbnet konflikt mellem de større lande som i de godt 70 år der er gået siden Anden Verdenskrig. Og denne fredsperiode er gået hånd i hånd med en hidtil uhørt velstandsstigning. For de 10 KAPITEL 1 Kolde krig starter Jerntæppet forsvinder Kul- og Stålunionen integration i dybden integration i bredden Rom-traktaten underskrives EU-12 EU-15 EU’s østudvidelse Euro-krise Lissabontraktat Brexit Krim-krisen Maastricht-traktaten EF  EU EU-9 vestlige EU-lande er der sket en gennemsnitlig 4-dobling af levestandarden siden slutningen af 1940’erne. Er det denne optimistiske periode der er ved at være slut, eller er krisen i EU ikke så betydningsfuld som mange vil gøre den til? Enten fordi den måske allerede er på vej til at blive overvundet, eller fordi Europas fremtid er bedre tjent med et svagt eller slet intet EU? Figuren giver et overordnet, skønsmæssigt billede af udviklingen. Der er således ikke aftegnet enheder på den lodrette akse, og på tidsaksen er angivet vigtige årstal uden korrekt afstand mellem dem. Den stiplede kurve skal vise at der under Den Kolde Krig 1947-89 var en skarp opdeling af Europa og spænding mellem de to dele, men uden at det kom til krig mellem dem. Fra 1989 bliver udviklingen i den vestlige del mod stadig øget samarbejde udvidet til at omfatte store dele af den østlige del, og der er ikke længere et skel mellem de to slags kurver. Med den tykkere del af kurven er angivet hovedtrenden mod stadig øget samarbejde efter Anden Verdenskrig frem til i hvert fald 2009. Med de to markeringer for neden er angivet at krisen i EU herefter tager sin begyndelse og endnu ikke er afsluttet. Sideløbende opstår nye Øst-Vest spændinger i Europa, ikke mindst som følge af Krim-krisen i 2014.


Det politiske Europa3
To see the actual publication please follow the link above