Page 250

BilXtra 2013low

TENNINGS- OG MOTORSTYRINGSDELER Mer og mer styres av elektronikk i moderne biler. For at elektronikken skal fungere er den avhengig av signaler fra div. sensorer rundt om i bilen. BilXtra leverer det meste av elektronikk, sensorer, givere og brytere i tillegg til tenningsdeler som stifter, fordelerlokk og rotor. Trottel ventil/ spjeldhus Spjeld som åpner og lukker for luft inn til motoren. Styres av wire fra gasspedal, elektronisk styrt eller en kombinasjon. Tennkabelsett, tenningsenhet og direkte coiler som sitter på hver tennplugg. Tennkabelsett bør skiftes hver 70 000 km for å unngå problemer og mulige elektromagnetiske skader på elektroniske deler. Hjulhastig hetssensor/ ABS-føler Måler rotasjon på hvert hjul. EGR-ventiL Exhaust Gas Recirculation. Reduserer utslippet av NOx ved å tilbakeføre en del eksos til forbrenningskammeret. Tomgangshastig hetskontroler Justerer luftstrømmen gjennom trottelventilen for å sikre optimal tom-gangshastighet. Digitallineær aktuator TOMGANGSLUFTREGULERING Justerer luftstrømmen gjennom trottelventilen for å sikre optimal tomgangshastighet. Dekktry kksensor Måler trykket i dekket og sender trådløst signal til en skjerm inne i bilen. Lambdasonde/ Oksygen sensor Måler oksygeninnholdet i eksosen. Try kkregulator Sørger for konstant drivstofftrykk fram til injektorene. SBliiltpeledieeler 250 Størst på bilutstyr!


BilXtra 2013low
To see the actual publication please follow the link above