Page 238

BilXtra 2013low

Dårlige tennplugger forårsaker startvansker, øker bensinforbruket og forurensing. Jevnlig skifte av tennplugger gir god driftsøkonomi! HUSK – bruk riktig tiltrekningsmoment ved montering av nye plugger! Hurtigdiagnose for tennplugger! Normal Utseende: Lys grå/brun avleiring med noe korrosjon på elektroden. Karbonavleiring Utseende: Tørr sort karbon på isolator og elektrode. Problem: Dårlig startegenskap, feiltenning, redusert akselerasjon. Mulig årsak: Feil på choke, fet drivstoffblanding, dårlige tennkabler, mye kaldstart, pluggens varmegrad er for kald. Olje Utseende: Oljeavsetninger på isolator og elektroder. Problem: Dårlig startegenskaper, feiltenning. Mulig årsak: Slitte stempelringer / ventilstyring. For fet blanding i 2-takts motor. Overoppheting Utseende: En ekstremt hvit og noen ganger skinnende isolator, små flekker av smeltet avleiring, noe mer avleiringer på jordelektroden. Problem: Tap av effekt ved høy hastighet / mye last, tenningsbank ved akselerasjon. Mulig årsak: For tynn blanding, feiljustert tenning, for lav oktan,for varm plugg. Fortenning Utseende: Smeltet og/eller brent senter- og jordelektrode, blærete isolator, aluminium eller andre metallavsetninger på isolatoren. Problem: Tapt effekt, betydelig motorskade. Mulig årsak: For tynn blanding, feiljustert tenning, for lav oktan på bensin, feil varmegrad (for varm plugg), dårlig fordeling av blanding. Normal Glødeplugger Dieselandelen i den norske bilparken er stadig økende noe som krever at tilgjengeligheten på glødeplugger stiger. BOSCH og DENSO glødeplugger omfatter alle nåværende teknikker inklusive enkelt-spole, dobbeltspole, forlenget etter-varme, keramiske glødeplugger og direkte oppvarming. BOSCH og DENSO glødeplugger er av OE kvalitet! Med riktige glødeplugger er du sikret: • Utmerkede kaldstartegenskaper • Rask oppvarmingstid, fra mindre enn 3 sekunder • Forlenget etteroppvarmings- temperatur som reduserer utslipp av avgasser • Forlenget levetid • Mykere gange ved kald motor Karbonavleiring Olje Overoppheting Fortenning SBliiltpeledieeler 238 Størst på bilutstyr!


BilXtra 2013low
To see the actual publication please follow the link above