Page 89

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Z - PC LINE • MYALARM2 TA ET VALG FOR DINE APPLIKASJONER! MyAlarm2 (My2B, My2S, My2G) GSM / GPRS. Alarmhåndtering, Datalogging, GPS posisjonskontroll MyAlarm2 er en GSM / GPRS Telecontrollenhet for hjem og bygningsapplikasjoner, industrianlegg og maskiner gjennom enkle kommandoer sendt av SMS-meldinger, telefon eller e-post. Den opererer med en hvilken som helst mobiltelefon eller smarttelefon. Med MyAlarm2 er det mulig å slå en varmekjele på/av, slå en kontakt på/av (Ring Hytta Varm f.eks.), etc., etc. Enheten har en integrert GSM / GPRS-modul som fungerer som en telefonterminal på alle mobile nettverk. Integrert telefonregister Kommando • 20 e-mail + 10 telefonnr. (1 admin.) på flash memory Alarm • 20 e-mail + 10 telefonnr. på flash memory Ringe kommando • 250 brukere på SIM kortet Datalogging (My2G) • Alarm- & Kommandolog • Logging av variabler (totalisatorer, tellere, temperatur, I /O-status, GPS koordinater) • Datlogging på internt flash- memory eller på micro SD kort, max 32GB Kontroll med båten (My2G) • Antityveri ved GPS sporing • Måle- og alarmsystem for virtual fence • SMS/e-mail med GPS posisjon (Google maps) • Alarm for blackout GPS Funksjon (My2G) • GPS, sporingsalarm • Fartsgrensevarsling • SMS/e-mail med GPS posisjon (Google maps) • Virtual fence alarm • Hastighet km/t • Høyde over havet Kontroll med Solcellesystem (My2S) • Alarmaktivering ved lav energiproduksjon • Sender data om månedlig kWh produksjon Tele- og prosesskontrollsystemer (My2B) • SMS Telekontrollsystem • Monitorering av Prosessvariabler • Integrerte alarmfunksjon Alarmhåndtering Aktivere og sende SMS varsling Alarm på inngang (momentant eller forsinket) SMS, e-mail kommandoer som skal utføres Alarm for spenningssvikt Alarmgrense for tellere og totalisatorer Alarmgrense på temperatur Inkrementelle alarmer GPS funksjon (lengdegrad, breddegrad, km/t, høyde over havet) DTMF-toner eller talealarmmelding(SIM Voice) GSM flerspråklig kommunikator Innstilling Passordadministrering Credit Check Filbehandling Kalender SIM konfigurering SMS Re-addressering Programmering EASY SETUP (Plug&Play configurator på CD) My2B-R-0-M-G GSM/GPRS fjernkontrollterminal, grå, 4 dig. inng., 2 analoge inng., 2 rele utg., 4 tellere, 4 totalisatorer, antenne, strømmforsyning, CD My2S-R-0-M-G GSM/GPRS fjernkontrollterminal, grå, 4 dig. inng., 2 rele utg. 3A, 2 analoge inng., 4 tellere, 4 tot., talealarm(SIM Voice), antenne, strømmforsyning, CD My2G-R-O-M-G GSM/GPRS fjernkontrollterminal, grå, med GPS Posisjonskontroll, releutg., antenne, strømmforsyning, CD ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 155 I/O Moduler KOMMANDOER / MELDINGSMODUS • Kan konfigureres via e-mail • Fjernkontroll via telefon, SMS eller e-mail • Alarmvarsling via SMS / e-mail / telefon • Toveis SMS (Alarmer og kommandoer) ALARMHÅNDTERING • SMS text, E-mail • Alarm ved strømforsyningsfeil • Alarmgrense for tellere og totalisatorer • Alarmgrense for innebygget temperaturføler SPESIALFUNKSJONER • Opp til 16 Faste SMS-kommandoer for enhver ekstern handling • Termostat for varme-/kjølekontroll • Alarmer for tellere målt per dag / uke / måned • E-post / SMS tilbakemeldinger når kommandoen er utført • Timere for gjentatte kommandoer eller på forhåndsinnstilt tid / dato • Tidsteller med alarmgrense • Dynamisk Datalogger TEKNISKE FUNKSJONER • GSM / GPRS kommunikasjon • USB 2.0 interface, mini USB • Slot for Micro SD (opp til 32 GB) • Integrert Temperaturføler • 4 Digitale innganger • 4 Tellere (@32 bits, max 10 Hz) • 4 Totalisatorer (@32 bits, max 10 Hz) • 2 Relèutganger 3 A (Oppsjon) • 2 Analoge Innganger (0-20 mA, 0-10 V), 16 bit oppløsning • Integrert Flash Memory 2 Mb • Strømforsyning(12VDC/100mA) via USB-port eller klemmer Automatisk Port / Bomkontroll (My2B) • Åpning og lukking av porten med et enkelt «ring» • Behandling av telefonnummer autorisert til å utføre kommandoen • Timer setting for hele nummerregisteret (250 nummer) Innbruddsalarm (My2S) • Detektering av inbrudd i bygninger • Alarm sendes både via SMS/e-mail eller et akustisk signal tilkoblet utgangen • Samtidig kontroll av opp til 4 rom Fjernkontroll av Fyrkjele / Varmeovn RING HYTTA VARM (My2B) • Slå på og av Fyrkjele/Varmeovner med SMS (faste kommandoer) som virker på utgangene • Termostatfunksjon med integrert temperaturføler Tidsbestemte Autom.funksjoner (My2B) • Gjentatte handlinger: lar deg fritt sette de tider da bestemte handlinger skal aktiveres • Ukentlig tidsplan: lar deg velge uker, dager og tider da du ønsker bestemte handlinger utført • Månnedlig tidsplan: lar deg utføre handlinger på en bestemt dag I måneden Artikkelnummer / Typebetegnelse Fabrikat: Seneca 85


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above