Page 88

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Dataoverføringsmodul ModBUS RTU APPLIKASJONSEKSEMPEL MED Z-GPRS2 12 34 5678 1234 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 5 1 4 3 1 1 0 1 9 1 12 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 Z-GPRS2 12 34 5678 1234 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 1 9 112 0 2 9 1 8 1 7 1 8 2 7 2 6 2 5 2 Z-GPRS2 1 234 12 34 4 5 6 7 8 6 1 5 1 4 3 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 SENECA ~ TILSYN OG KONTROLL AV MODBUS INVERTERE OG ENERGIMÅLERE S203TA-D FTP 123 4 1234 4 5 6 7 8 6 1 5 1 4 3 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 SENECA Inverter GSM/GPRS FJERNSTYRING AV INTEGRERTE ANLEGG DATALOGGING OG DATA OVERFØRING ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 155 I/O Moduler 84 Fabrikat: Seneca 6 1 5 1 4 3 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 SENECA 56 7 8 5678 1 2 3 1 0 1 9 1 12 0 2 9 1 8 1 7 1 8 2 7 2 6 2 5 2 ModBUS RTU PLC ModBUS TCP/IP (SLAVE) (SLAVE) (MASTER) (MASTER) PLS FJERNSTYRING Z-GPRS2 e-mail SMS CLOUD SENECA S203TA D OK MENÙ ESC 5 678 5 6 78 1 2 3 1 0 1 9 1 12 0 2 9 1 8 1 7 1 8 2 7 2 6 2 5 2 Nettanalysator Energimåler Z-TWS4 Z-MODEM Z-GPRS2 FTP e-mail SMS CLOUD SCADA Ethernet IEC 60870-5-104 Open VPN IEC 61850 1234 IED 1234 5678 1234 5678 1 2 3 4 5 6 78 6 1 51 4 3 1 1 0 1 9 112 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 1234 5678 1234 5678 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 51 4 3 1 1 0 1 9 1 12 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 1234 5678 5678 1 2 3 4 56 7 8 6 1 51 4 3 1 1 0 1 9 112 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 ENERGI OG LAST MANAGEMENT ERVERV OG NY OVERFØRING AV DATA FTP e-mail SMS CLOUD GSM/GPRS ZC-24DI Z-GPRS2 6 1 51 4 3 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 Z-D-OUT Z-3AO PLC Z-8AI ZE-2AI Z-DIN FTP e-mail SMS CLOUD ModBUS / Ethernet TCP-IP 1234 5678 1234 5678 12 3 4 5 6 7 8 1 0 1 9 112 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 8 2 7 2 6 2 5 2 1234 5678 1234 5678 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 51 4 3 1 1 0 1 9 1 12 SENECA 0 2 9 1 8 1 7 1 4 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 0 3 9 2 8 2 7 2 6 2 5 2 Z - PC LINE • GPRS2


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above