Page 83

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 DC 9,6...94V / AC 15...460Hz 16...72V DC 70...300V / AC15...460Hz 70...300V Ingen Ingen DC 0...300V / AC 15...460Hz 0...300V DC 0...300V / AC 15...460Hz 0...300V DC 9,6...150V / AC 15...460Hz 9,6...150V DC 70...300V / AC 15...460Hz 70...300V AC/DC 0...300V AC/DC 0...300V AC/DC 9,6...150V AC/DC 70...300V AC/DC 6...300V AC/DC 6...300V AC/DC 9,6...150V AC/DC 70...300V 2 relèeutganger K1, K2 2 relèeutganger K1, K2 2 relèeutganger K1, K2 2 relèeutganger K1, K2 K2:Err, <U, >U, <Hz, >Hz (underspenning <U: N/C operation n.c.) K1:Err, <U, >U, <Hz, >Hz (overspenning <U: N/O operation n.o.) 0/4...20mA 0/4...20mA 0/4...20mA 0/4...20mA VME420... overvåker 1-fas AC/DC-systemer for underspenning, overspenning og frekvens i spenningsområdet 0 - 300V. VME421... overvåker 1-fas AC/DC-systemer for underspenning, overspenning og frekvens i spenningsområdet 9,6 - 150V. Relèene kan settes opp på forskjellige måter, <U, >U eller <U/>U, <f, >f eller <f/>f. Relèene har justerbar oppstartforsinkelse, justerbar innkoblings- og frafallforsinkelse 0...99 sek. Justerbar hysterese 1...40%, LED. Digital visning av såvel grenseverdier som aktuell måleverdi. LED-indikering for utgangsrelèenes status, (2 separate relèer med gullbelagte kontakter), kontinuerlig selvovervåking, passordbeskyttet tilgang til funksjonsoppsett. ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 150 Målerelèer 79 VME420-D-1 VME420-D-2 VME421H-D-1 VME421H-D-2 Programmerbart Over-underspenningsrele for 1-fase DC/AC nett. Programmerbart Over-underspenningsrele for 1-fase DC/AC nett. Programmerbart Over-underspenningsrele for 1-fase DC/AC nett. Programmerbart Over-underspenningsrele for 1-fase DC/AC nett. VME420-D-1.. VME421H-D-.. Funksjon Hjelpespenning Nom. målespenning Displayvisning Justerbar grenseverdi Utganger Konfigurasjon Analogutgang (Opsjon) Funksjon Tilkobling 1: Tilkoblingen til lasten blir overvåket 2: Forsyningsspenning Us (VME420...) 3: Alarmrelè K1: konfiurerbar f <U / >U / <f / >f / ERROR 4: Alarmrelè K2: konfiurerbar f <U / >U / <f / >f / ERROR 5: Beskyttelse i.h.t. IEC 60364-4-43 6A sikring anbefales. Hvis forsyningen er fra et IT-nett, må begge lederne sikres med 6A sikring 1 5 3 4 5 Artikkelnummer / Typebetegnelse 1 Programmerbart 1-fase AC/DC-spenningsmålerele. B73010001 VME420-D-1 B73010002 VME420-D-2 B73010003 VME421H-D-1 B73010004 VME421H-D-2 5 2 3 4 Målskisse VMx420 Målskisse VMx421 Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above