Page 80

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 RP 81 RP 91 Belastningsvakt for 3-fase belastninger Cos RP 81 benyttes til belastnings-overvåking av 3-fase motorer. Relèet overvåker fasevinkelen mellom strøm og spenning. Fasevinkelen endres proporsjonalt med den mekaniske belastningen av motoren, i motsetning til motorstrømmen som i mange tilfeller er tilnærmet konstant uansett belastning. Oppstartfor-sinkelsen hindrer relèet i å falle fra på grunn av den høye belastningen under start av motoren. Ved å forbinde klemme 7 og 2 kan man velge om relèet skal falle fra ved over- eller underbelastning. Belastningsvakt for 1- og 3-fase belastninger RF 20 Frekvensrele F Utgangsrelèet ligger normalt tiltrukket og lysdioden lyser. Dersom senterfrekvensen avviker fra innstilt grenseverdi, faller relèet fra og lysdioden slukker. Senterfrekvensen 50/60Hz velges med forbindelsen mellom klemme 6 og 7. 6-7 åpen: 50 Hz, 6-7 lukket: 60Hz Båndbredden kan justeres fra 1 - 10Hz. Standard reaksjonstid er 1 sek. Dersom det kreves en reaksjonstid på 0,1 sek. må klemme 5 og 7 forbindes. 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 Cos RP 91 måler tilført effekt til sym-metriske belastninger og er derfor velegnet til å overvåke motorer. Hvis den nominelle belastnings-strømmen er mindre enn 6A kan RP 90 kobles direkte i serie med belastningen. Den innebygde oppstartforsinkelsen (0-20 sek.) hindrer relèet i å falle fra p.g.a. den høye belastningen som oppstår under start av motoren. Utgangs-relèet faller fra når effekten over-stiger innstilt verdi. For å forhindre at relèet faller fra ved kortvarige overbelastninger, kan reaksjons-tiden justeres fra 0-10 sek. RP 90 er også utstyrt med en ana-logutgang (0-1 mA) som til enhver tid viser belastningens tilførte effekt. 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 Funksjon Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PFCS, DFCS, SFCS, PFAS, DFAS, SFAS PFEA, DFEA, PVZS, DVZS 2 C/O utgangsrele: PFCT, DFCT, SFCT, PFAT, DFAT, SFAT PFEB, DFEB 2 utgangsrelèer: PVZS, DVZS Måleområder Målerelèer Artikkelnummer / Typebetegnelse 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele, RP81-1-3-230 230VAC RP81-1-3-400 400VAC RP81-1-3-415 415VAC RP91-1-3-230 230VAC 150 RP91-1-3-400 400VAC RP91-1-3-415 415VAC ELEKTRO RF20-1-1-120 120VAC RF20-1-1-230 230VAC RF20-2-1-120 120VAC RF20-2-1-230 230VAC 76 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Båndbredde 1 - 10 Hz (+/-0,5Hz til +/- 5Hz) CoS ϕ 0 - 0,9 U x I x Cos ϕ Fabrikat: Comadan


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above