Page 78

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær PFDS DFDS SFDS PFDT DFDT SFDT 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele PFDS 3 X 115VAC +N 50Hz PFDS 3 X 230VAC +N 50Hz PFDS 3 X 400VAC +N 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFDT 3 X 115VAC +N 50Hz PFDT 3 X 230VAC +N 50Hz PFDT 3 X 400VAC +N 50Hz 1 C/O utgangsrele PFBS 3 X 115VAC +N 50Hz PFBS 3 X 230VAC +N 50Hz PFBS 3 X 400VAC +N 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFBT 3 X 115VAC +N 50Hz PFBT 3 X 230VAC +N 50Hz PFBT 3 X 400VAC +N 50Hz 1 C/O utgangsrele PFFA 3 X 115VAC +N 50Hz PFFA 3 X 230VAC +N 50Hz PFFA 3 X 400VAC +N 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFFB 3 X 115VAC +N 50Hz PFFB 3 X 230VAC +N 50Hz PFFB 3 X 400VAC +N 50Hz Målerelèer 150 ELEKTRO Kan leveres for andre spenninger. Kan også leveres for 60Hz 74 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no DIN-skinnemontert 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFDS 3 x XXX VAC 50Hz 2 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFDT 3 x XXX VAC 50Hz 1 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFBS 3 x XXX VAC 50Hz 2 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFBT 3 x XXX VAC 50Hz 1 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFFA 3 x XXX VAC 50Hz 2 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFFB 3 x XXX VAC 50Hz Kan leveres for andre spenninger. Kan også leveres for 60Hz Modulær 1 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFDS 3 x XXX VAC 50Hz 2 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFDT 3 x XXX VAC 50Hz 1 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFBS 3 x XXX VAC 50Hz 2 CO utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFBT 3 x XXX VAC 50Hz Kan leveres for andre spenninger. Kan også leveres for 60Hz Funksjon Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PFDS, DFDS, SFDS, PFBS, DFBS, SFBS PFFA, DFFA, 2 C/O utgangsrele: PFDT, DFDT, SFDT, PFBT, DFBT, SFBT PFFB, DFFB Måleområder Artikkelnummer / Typebetegnelse PFBS DFBS SFBS PFBT DFBT SFBT PFFA DFFA PFFB DFFB Fasefølge- fasebruddrelè for 3-fase nett med nulleder Spenningsasymmetrirelè for 3-fase nett med nulleder Spenningsasymmetrirelè for 3-fase nett med nulleder 3-fase nettet tilkobles terminalene 5, 6, 7 og 10 i den rekkefølge som er vist i koblingsbildet. Under normale driftsforhold er utgangsrelèene aktivert. Hvis en av de under nevnte tilstander oppstår vil utgangsrelèet falle fra: Hvis fasefølgen ikke er korrekt. Hvis èn - eller flere faser ikke er tilstede. Ved brudd i en av fasene, og hvis den regenererte spenning overstiger ca 50% av nominell spenning, vil ikke relèet reagere på dette. Responstid for rele: 2 sek. Hvis fasefølgen ikke er korrekt. Hvis fasespenningen ikke er korrekt. Hvis èn - eller flere faser ikke er tilstede. Hvis spenningsfallet i èn - eller flere faser er større enn 20% av nominell spenning. Hvis asymmetrien overstiger ±15% Responstid for rele: 2 sek. Hvis fasespenningen er utenfor innstilt område. Hvis asymmetrien er utenfor innstilt område. 3x115VAC + N 50Hz 3x230VAC + N 50Hz 3x400VAC + N 50Hz 3x440VAC + N 50Hz 3x500VAC + N 50Hz Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above