Page 77

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 26 28 16 18 26 28 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 150 Målerelèer 73 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær PFCS DFCS SFCS PFCT DFCT SFCT 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele PFCS 3 X 115VAC 50Hz PFCS 3 X 230VAC 50Hz PFCS 3 X 400VAC 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFCT 3 X 115VAC 50Hz PFCT 3 X 230VAC 50Hz PFCT 3 X 400VAC 50Hz 1 C/O utgangsrele PFAS 3 X 115VAC 50Hz PFAS 3 X 230VAC 50Hz PFAS 3 X 400VAC 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFAT 3 X 115VAC 50Hz PFAT 3 X 230VAC 50Hz PFAT 3 X 400VAC 50Hz 1 C/O utgangsrele PFEA 3 X 230VAC 50Hz PFEA 3 X 400VAC 50Hz 2 C/O utgangsreleer PFEB 3 X 230VAC 50Hz PFEB 3 X 400VAC 50Hz Kan også leveres for 60Hz 2 utgangsrelèer 230VAC / 400 VAC PVZS 230-400VAC 16 18 26 28 15 25 DIN-skinnemontert 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFCS 3 x XXXVAC 50Hz 2 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFCT 3 x XXXVAC 50Hz 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFAS 3 x XXXVAC 50Hz 2 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFAT 3 x XXXVAC 50Hz 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFEA 3 x XXXVAC 50Hz 2 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis DFEB 3 x XXXVAC 50Hz Kan også leveres for 60Hz Modulær 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFCS 3 x XXXVAC 50Hz 2 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFCT 3 x XXXVAC 50Hz 1 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFAS 3 x XXXVAC 50Hz 2 C/O utgangsrele, nom. spenning må oppgis SFAT 3 x XXXVAC 50Hz Kan også leveres for 60Hz Kan også leveres for andre spenninger Funksjon Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PFCS, DFCS, SFCS, PFAS, DFAS, SFAS PFEA, DFEA, PVZS, DVZS 2 C/O utgangsrele: PFCT, DFCT, SFCT, PFAT, DFAT, SFAT PFEB, DFEB 2 utgangsrelèer: PVZS, DVZS Måleområder Artikkelnummer / Typebetegnelse PFAS DFAS SFAS PFAT DFAT SFAT PFEA DFEA PFEB DFEB PVZS DVZS 16 18 15 25 15 25 Fasefølge- fasebruddrelè for 3-fase nett uten nulleder Spenningsasymmetrirelè for 3-fase nett uten nulleder Spenningsasymmetrirelè for 3-fase nett uten nulleder AC-Spenningsrelé Automatisk detektering 3-fase nettet tilkobles terminalene 5, 6 og 7 i den rekkefølge som er vist i koblingsbildet. Under normale driftsforhold er utgangsrelèene aktivert. Hvis en av de under nevnte tilstander oppstår vil utgangsrelèet falle fra: Hvis fasefølgen ikke er korrekt. Hvis èn - eller flere faser ikke er tilstede. Ved brudd i en av fasene, og hvis den regenererte spenning overstiger ca 50% av nominell spenning, vil ikke relèet reagere på dette. Responstid for rele: 2 sek. Hvis fasefølgen ikke er korrekt. Hvis fasespenningen ikke er korrekt. Hvis èn - eller flere faser ikke er tilstede. Hvis spenningsfallet i èn - eller flere faser er større enn 20% av nominell spenning. Hvis asymmetrien overstiger ±15% Responstid for rele: 2 sek. Hvis fasespenningen er utenfor innstilt område. Hvis asymmetrien er utenfor innstilt område. Forsyningsspenningen tilkobles. Hvis spenningen er mindre enn 286V vil "230V" utgangsreleet aktiveres etter 1 sekund (1- 3). Hvis spenningen er større enn 286V vil "400V" utgangsreleet aktiveres (11-9) Triggerpunkt 286 VAC 3x115VAC 50Hz 3x230VAC 50Hz 3x400VAC 50Hz 3x440VAC 50Hz 3x500VAC 50Hz 230 - 400 VAC Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above