Page 75

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 26 28 16 18 26 28 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 150 Målerelèer 71 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær PVBA DVBA SVBA PVBB DVBB SVBB 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVBA 230 VAC Aux. PVBA 901 15-70VAC/DC Aux. PVBA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVBB 230 VAC Aux. PVBB 901 15-70VAC/DC Aux. PVBB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVDA 230 VAC Aux. PVDA 901 15-70VAC/DC Aux. PVDA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVDB 230 VAC Aux. PVDB 901 15-70VAC/DC Aux. PVDB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele PVAA 024 24VAC +/-18% 0-30 s PVAA 110 110VAC +/-18% 0-30 s PVAA 230 230VAC +/-18% 0-30 s PVAA 400 400VAC +/-18% 0-30 s 2 C/O utgangsrele PVAB 024 24VAC ±18% 0-30 s PVAB 110 110VAC ±18% 0-30 s PVAB 230 230VAC ±18% 0-30 s PVAB 400 400VAC ±18% 0-30 s 1 C/O utgangsrele PVCA 712 12VDC ±18% 0-30 s PVCA 7125 125VDC ±25% 0-30 s PVCA 724 24VDC ±25% 0-30 s PVCA 748 48VDC ±25% 0-30 s PVCA 902 110VDC ±25% 0-30 s PVCA 902 125VDC ±25% 0-30 s 2 C/O utgangsrele PVCB 712 12VDC ±25% 0-30 s PVCB 7125 125VDC ±25% 0-30 s PVCB 724 24VDC ±25% 0-30 s PVCB 748 48VDC ±25% 0-30 s PVCB 902 110VDC ±25% 0-3s. PVCB 902 125VDC ±25% 0-3s. DIN-skinnemontert 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVBA 230 VAC Aux. DVBA 901 15-70VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVBB 230 VAC Aux. DVBB 901 15-70VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVDA 230 VAC Aux. DVDA 901 15-70VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVDB 230 VAC Aux. DVDB 901 15-70VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVAA 230 VAC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVAB 230 VAC Aux. 1 C/O utgangsrele DVCA 724 24VDC ±25% 0-30 s DVCA 902 110VDC ±25% 0-30 s 2 C/O utgangsrele DVCB 724 24VDC ±25% 0-30 s DVCB 902 110VDC ±25% 0-30 s Modulær 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVBA 230 VAC Aux. SVBA 901 15-70VAC/DC Aux. SVBA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVBB 230 VAC Aux. SVBB 901 15-70VAC/DC Aux. SVBB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVDA 230 VAC Aux. SVDA 901 15-70VAC/DC Aux. SVDA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVDB 230 VAC Aux. SVDB 901 15-70VAC/DC Aux. SVDB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele SVAA 230 230VAC +/-18% 0-30 s SVAA 110 110VAC +/-18% 0-30 s SVAA 400 400VAC +/-18% 0-30 s 2 C/O utgangsrele SVAB 110 110VAC ±18% 0-30 s SVAB 230 230VAC ±18% 0-30 s SVAB 400 400VAC ±18% 0-30 s 1 C/O utgangsrele SVCA 724 24VDC ±25% 0-30 s SVCA 748 48VDC ±25% 0-30 s 2 C/O utgangsrele SVCB 712 12VDC ±25% 0-30 s SVCB 724 24VDC ±25% 0-30 s Funksjon Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PVBA, DVBA, SVBA, PVDA, DVDA, SVDA PVAA, DVAA, SVAA PVCA, DVCA, SVCA 2 C/O utgangsrele: PVBB, DVBB, SVBB, PVDB, DVDB, SVDB PVAB, DVAB, SVAB PVCB, DVCB, SVCB Måleområder Artikkelnummer / Typebetegnelse PVDA DVDA SVDA PVDB DVDB SVDB PVAA DVAA SVAA PVAB DVAB SVAB PVCA DVCA SVCA PVCB DVCB SVCB 16 18 15 25 15 25 AC-Spenningsrelé. Over- og- eller underspenning DC-Spenningsrelé. Over- og- eller underspenning AC-Spenningsrelé Måler på egen forsyning DC-Spenningsrelé Måler på egen forsyning Vender i " " (maks.- og minimumsspenning) posisjon. Utgangsreleet aktiveres når forsyningsspenningen tilsluttes, forutsatt at målespenningen er mindre enn innstilt maksimums grenseverdi, og større enn innstilt minimums grenseverdi vil utgangsreleet aktiveres. Hvis målespenningen overstiger innstilt maksimums grenseverdi, eller underskrider innstilt minimums grenseverdi, vil utgangsreleet falle fra etter at innstilt tidsforsinkelse er forløpt. Hvis venderen er i , (overspenning) eller i (underspenning) posisjon, vil releet fungere kun i valgte modus. Vender i " " posisjon. Releet måler på egen forsyningsspenning og ligger tiltrukket under normale driftsforhold. Hvis spenningen overstiger innstilt maksimumsverdi, eller underskrider innstilt minimumsverdi faller releet fra etter at innstilt tidsforsinkelse er forløpt. Når reléet brukes for maks. overvåking (vender i fronten i " " posisjon), faller reléet fra dersom spenningen overstiger innstilt verdi, og etter at innstilt tidsforsinkelse er forløpt. Reléet trekker til igjen når spenningen synker 1% under innstilt verdi. Når reléet brukes for min. overvåking (vender i fronten i " " posisjon ), faller reléet fra dersom spenningen synker 1% under innstilt verdi. Reléet trekker til igjen når spenningen stiger over innstilt verdi. 24 VAC 110 VAC 230 VAC 400 VAC Justerbar grenseverdi ±30% 12 VDC 24 VDC 48 VDC 110 VDC 125 VDC Justerbar grenseverdi ±30% 24 VAC 110 VAC 230 VAC 400 VAC Justerbar grenseverdi ±18% 12 VDC 24 VDC 48 VDC 110 VDC 125 VDC Justerbar grenseverdi ±25% Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above