Page 74

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 PVHA DVHA SVHA PVHB DVHB SVHB AC-Spenningsrelé, maks. eller min. P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær Funksjon Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PVHA, DVHA, SVHA, PVIA, DIAA, SVIA PVJA, DVJA, SVJA PVKA, DVKA, SVKA 2 C/O utgangsrele: PVHB, DVHB, SVHB, PVIB, DIAB, SVIB Måleområder V Vender i " " posisjon. Når forsyningsspenningen tilsluttes, forutsatt at målespenningen er mindre enn innstilt grenseverdi, vil utgangsrelèet aktiveres. Når målespenningen overstiger innstilt grenseverdi, vil utgangs-releet falle fra etter at innstilt tidsforsinkelse er gått. Utgangsreleet vil aktiveres igjen når målespenningens verdi er under innstilt grenseverdi, pluss innstilt hysterese. Hvis forsyningsspenningen tilsluttes når målespenningen er større enn innstilt grenseverdi vil utgangsreleet aktiveres og forbli aktivert inntil innstilt tidsforsinkelse er gått. Ved å legge forbindelse mellom klemme 6 og 7 inverteres utgangsreleet. Settes venderen i " " posisjon, vil utgangsrelèet falle fra på synkende flanke. Artikkelnummer / Typebetegnelse INVERTERING 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVHA 230 VAC Aux. PVHA 901 15-70VAC/DC Aux. PVHA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVHB 230 VAC Aux. PVHB 901 15-70VAC/DC Aux. PVHB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVIA 230 VAC Aux. PVIA 901 15-70VAC/DC Aux. PVIA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVIB 230 VAC Aux. PVIB 901 15-70VAC/DC Aux. PVIB 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVJA 230 VAC Aux. PVJA 901 15-70VAC/DC Aux. PVJA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PVKA 230 VAC Aux. PVKA 901 15-70VAC/DC Aux. PVKA 902 60-240VAC/DC Aux. PVJA DVJA SVJA PVKA DVKA SVKA AC-Spenningsrelé, 2 grenseverdier PVIA DVIA SVIA PVIB DVIB SVIB V Når forsyningsspenningen tilsluttes, forutsatt at målespenningen er mindre enn innstilt på hver av grenseverdiene, vil utgangsrelèene forbli deaktivert. Når målespenningen overstiger innstilte grenseverdier, vil utgangsrelèene aktiveres i henhold til hver sin innstilte verdi, og forbli aktiverte inntil målespenningen faller 10% av hvert sitt innstilte grenseverdi. Hvis forsyningsspenningen tilsluttes når målespenningen er større enn innstilte grenseverdier faller 10% under innstilte grenseverdier. 0,4 - 4 V 2 - 20 V 5 - 50 V 20 - 200 V 50 - 500 V DC-Spenningsrelé, maks. eller min. INVERTERING 16 18 26 28 15 25 vil utgangsrelèene aktiveres umiddelbart, og forbli aktivert inntil målespenningen DIN-skinnemontert 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVHA 230 VAC Aux. DVHA 901 15-70VAC/DC Aux. DVHA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVHB 230 VAC Aux. DVHB 901 15-70VAC/DC Aux. DVHB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVIA 230 VAC Aux. DVIA 901 15-70VAC/DC Aux. DVIA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVIB 230 VAC Aux. DVIB 901 15-70VAC/DC Aux. DVIB 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVJA 230 VAC Aux. DVJA 901 15-70VAC/DC Aux. DVJA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DVKA 230 VAC Aux. DVKA 901 15-70VAC/DC Aux. DVKA 902 60-240VAC/DC Aux. DC-Spenningsrelé, 2 grenseverdier Modulær 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVHA 230 VAC Aux. SVHA 901 15-70VAC/DC Aux. SVHA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVHB 230 VAC Aux. SVHB 901 15-70VAC/DC Aux. SVHB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVIA 230 VAC Aux. SVIA 901 15-70VAC/DC Aux. SVIA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVIB 230 VAC Aux. SVIB 901 15-70VAC/DC Aux. SVIB 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVJA 230 VAC Aux. SVJA 901 15-70VAC/DC Aux. SVJA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SVKA 230 VAC Aux. SVKA 901 15-70VAC/DC Aux. SVKA 902 60-240VAC/DC Aux. Målerelèer 150 ELEKTRO 70 Fabrikat: Disibeint ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above