Page 73

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 CMD420-D CMD421-D CME420-D-, CMD420-D- og CMD421-D overvåker AC-systemer i forhold til understrøm og eller overstrøm. CME420-D overvåker 1-fase strøm, mens CMD420-D og CMD421-D overvåker 3-fase strømmer. Relèene har justerbar oppstartforsinkelse, justerbar innkoblings- og frafallforsinkelse samt justerbar hysterese. De har LCD display for digital visning av såvel grenseverdier som aktuell måleverdi, LED-indikering for utgangsrelèenes status, (2 separate relèer med gullbelagte kontakter), kontinuerlig selvovervåking, ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 150 Målerelèer 69 CME420-D Programmerbart Over- og understrømsrele for AC-strøm. Se AC 0,05...16A x CT oms.forhold 1....2000 42...2000Hz True RMS 0-999 1...40% <70ms 0...99s 2 relèeutganger K1, K2 - Funksjon Hjelpespenning Nom. målestrøm Omsetn.forhold CT n Nominell frekvens Målemetode Displayområde Hysterese Responstid ca. Justerbar tidsfors. Utgangsrele Power for transducer Funksjon Tilkobling CME420-D CMD420-D/CMD421-D 1: Tilkoblingen til lasten blir overvåket 2: Forsyningsspenning Us (CME420...) 3: Alarmrelè K1: konfiurerbar <I / >I / TEST / ERROR-alarm 4: Alarmrelè K2: konfiurerbar <I / >I / TEST / ERROR-alarm 5: Beskyttelse i.h.t. IEC 60364-4-43 6A sikring anbefales. Hvis forsyningen er fra et IT-nett, må begge lederne sikres med 6A sikring 1 3 Artikkelnummer / Typebetegnelse k2 k1 l1 k3 l3 A1 A2 Programmerbart 1-fase strømmålerele. B73060001 CME420-D-1, Us: DC 9,6-94 V, AC 16-72 V B73060002 CME420-D-2, Us: AC/DC 70-300 V AC Programmerbart 3-fase strømmålerele. B73060006 CMD420-D-1, Us: DC 9,6-94 V, AC 16-72 V B73060007 CMD420-D-2, Us: AC/DC 70-300 V AC B73060008 CMD421-D-1, Us: DC 9,6-94 V, AC 16-72 V B73060009 CMD421-D-2, Us: AC/DC 70-300 V AC Z113S Trip alarm modul for mA/V signaler, 1 rele Z113D Trip alarm modul for mA/V signaler, 2 releer Z113T Trip alarm modul for mA/V signaler, 3 releer A2 K1 3 Z113-1 Trip alarm modul universal ing., 2 releer Spenning(mV), strøm (mA), potentiometer, TC, RTD Målskisse 1 2 4 5 passordbeskyttet tilgang til funksjonsoppsett. Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH / Seneca Z113S, Z113D, Z113T Z113-1 Programmerbart 3-fase over- og understrømsrele, -/1A Programmerbart 3-fase over- og understrømsrele, -/5A Se Se 19-40VDC, 19-28VAC (50-60Hz) AC 0-1A via CT AC 0-5A via CT 0/4-20mA (aktiv/passiv), 0/1-5,0/2-10VDC 1....2000 1....2000 - 15...460Hz 15...460Hz - True RMS True RMS 0-1A x n 0-5A x n LED for alarmnivå overskredet 3...40% 3...40% 2-15% <130ms <130ms 0...300s 0...300s 0,3-30s 2 relèeutganger K1, K2 2 relèeutganger K1, K2 1, 2 eller 3 releutganger - - Ja, aktiv inngang, 2-leder (min. 20VDC) US L2 l2 k3 L3 l3 A1 11 12 14 K2 21 22 24 k1 l1 k2 l2 2 1 1 1 4 5 DC strøm-/spenning/RTD/TC/potm. 1, 2 eller 3 individuelle releutg. Z-113S, Z113D og Z113T er DC strøm og spenningsreleer med henholdsvis 1, 2 eller 3 individuelt innstillbare releutganger. Måleområdet velges på modulen. Grenseverdiene stilles inn med potensiometer. Z113-1 har universal inngang, Spenning(mV), strøm (mA), potentiometer, TC, RTD


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above