Page 71

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 Shunt 16 18 26 28 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 150 Målerelèer 67 P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær 11-pins pluggbar 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PAAA 230 VAC Aux. PAAA 901 15-70VAC/DC Aux. PAAA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PAAB 230 VAC Aux. PAAB 901 15-70VAC/DC Aux. PAAB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PABA 230 VAC Aux. PABA 901 15-70VAC/DC Aux. PABA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PABB 230 VAC Aux. PABB 901 15-70VAC/DC Aux. PABB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PACA 230 VAC Aux. PACA 901 15-70VAC/DC Aux. PACA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PACB 230 VAC Aux. PACB 901 15-70VAC/DC Aux. PACB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PADA 230 VAC Aux. 901 15-70VAC/DC Aux. 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis PADB 230 VAC Aux. PADB 901 15-70VAC/DC Aux. PADB 902 60-240VAC/DC Aux. 26 28 DIN-skinnemontert 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DAAA 230 VAC Aux. DAAA 901 15-70VAC/DC Aux. DAAA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DAAB 230 VAC Aux. DAAB 901 15-70VAC/DC Aux. DAAB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DABA 230 VAC Aux. DABA 901 15-70VAC/DC Aux. DABA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DABB 230 VAC Aux. DABB 901 15-70VAC/DC Aux. DABB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DACA 230 VAC Aux. DACA 901 15-70VAC/DC Aux. DACA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DACB 230 VAC Aux. DACB 901 15-70VAC/DC Aux. DACB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DADA 230 VAC Aux. DADA 2901 15-70VAC/DC Aux. DADA 2902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis DADB 230 VAC Aux. DADB 901 15-70VAC/DC Aux. DADB 902 60-240VAC/DC Aux. Modulær 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SAAA 230 VAC Aux. SAAA 901 15-70VAC/DC Aux. SAAA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SAAB 230 VAC Aux. SAAB 901 15-70VAC/DC Aux. SAAB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SABA 230 VAC Aux. SABA 2901 15-70VAC/DC Aux. SABA 2902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SABB 230 VAC Aux. SABB 901 15-70VAC/DC Aux. SABB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SACA 230 VAC Aux. SACA 901 15-70VAC/DC Aux. SACA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SACB 230 VAC Aux. SACB 901 15-70VAC/DC Aux. SACB 902 60-240VAC/DC Aux. 1 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SADA 230 VAC Aux. SADA 901 15-70VAC/DC Aux. SADA 902 60-240VAC/DC Aux. 2 C/O utgangsrele, måleområde må oppgis SADB 230 VAC Aux. SADB 901 15-70VAC/DC Aux. SADB 902 60-240VAC/DC Aux. Funksjon AC-Strømrelé maks. eller min. DC-Strømrelé maks. eller min. Funksjonsdiagram Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PAAA, DAAA, SAAA, PABA, DABA, SABA PACA, DACA, SACA PADA, DADA, SADA 2 C/O utgangsrele: PAAB, DAAB, SAAB, PABB, DABB, SABB PACB, DACB, SACB PADB, DADB, SADB Måleområder Artikkelnummer / Typebetegnelse AC-Strømrelé ekstern shunt, maks. eller min. PAAA DAAA SAAA PAAB DAAB SAAB DC-Strømrelé ekstern shunt, maks. eller min. PABA DABA SABA PABB DABB SABB PACA DACA SACA PACB DACB SACB PADA DADA SADA PADB DADB SADB Eksempel 1 Vender i " " posisjon. Når forsyningsspenningen tilsluttes, forutsatt at målestrømmen er mindre enn innstilt grenseverdi, vil utgangsreleet aktiveres. Når målestrømmen overstiger innstilt grenseverdi, vil utgangsreleet falle fra etter at innstilt tidsforsinkelse er forløpt. Utgangsreleet vil aktiveres igjen når målestrømmens verdi er under innstilt grenseverdi, pluss innstilt hysterese. Hvis forsyningsspenningen tilsluttes når målestrømmen er større enn innstilt grenseverdi vil utgangsreleet aktiveres og forbli aktivert inntil innstilt tidsforsinkelse er gått. Ved å legge forbindelse mellom klemme 6 og 7 inverteres utgangsreleet. Eksempel 2 Vender i " " posisjon. Når forsyningsspenningen tilsluttes, forutsatt at målestrømmen er større enn innstilt grenseverdi, vil utgangsreleet aktiveres. Når målestrømmen underskrider innstilt grenseverdi og innstilt hysterese, vil utgangsreleet falle fra etter at innstilt tidsforsinkelse er forløpt. Utgangsreleet vil aktiveres igjen når målestrømmens verdi overskrider innstilt grenseverdi. Hvis forsyningsspenningen tilsluttes når målestrømmen er mindre enn innstilt grenseverdi pluss innstilt hysterese vil utgangsreleet aktiveres og forbli aktivert inntil innstilt tidsforsinkelse er gått, hvis målestrømmen, i løpet av denne tiden overstiger innstilt grenseverdi, vil utgangsreleet forbli aktivert. Ved å legge forbindelse mellom klemme 6 og 7 inverteres utgangsreleet. 0,5 - 5 mA 2 - 20 mA 10 - 100 mA 50 - 500 mA 0,1 - 1 A 0,2 - 2 A 0,5 - 5 A Ved strømmer > 5 A AC: Dersom strømmer over 5 A AC skal overvåkes må det benyttes strømtrafo med 5A sekundært, klasse 1 Ved strømmer > 5 A DC: Dersom strømmer over 5 A DC skal overvåkes må det benyttes måleshunt. 0,5 - 5 mA 5 - 50 mV 6 - 60 mV 10 - 100 mV 15 - 150 mV Invertering Invertering Invertering Invertering Invertering 16 18 15 25 Invertering 15 25 Fabrikat: Disibeint


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above