Page 67

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 SUMMASJONSTRAFOER Summasjonstrafoer Vær obs på at det skal benyttes spesielle summasjonstrafoer sammen med de ulike RCMA-releene. Delbare summasjonstrafoer kan ikke benyttes sammen med retningsbestemte jordfeilvarslere. Anvendelsesområde RCM/RCMS EDS460/ EDS461/ RCMA420/ EDS490 EDS491 RCMS Faste, runde 10 mm - - W10-8000 - 20 mm W0-S20 W0-S20 - - 20 mm W20 W20 W20-8000 W20AB 35 mm W1-35 W1-S35 W35-8000 W35AB 60 mm - - - W60AB 70 mm W2-70 W2-S70 105 mm W3-105 W3-S105 - - 120 mm - - - W120AB (RCMS) 140 mm W4-140 W4-S140 - - 210 mm W5-210 W5-S210 - W210AB (RCMS) Faste, rektangulære 50x175 mm WR50x175 - - - 70x175 mm WR70x175 WR70x175S - - 115x305 mm WR115x305 WR115x305S - - 150x350 mm WR150x350 WR150x350S - - Delbare, rektangulære (OBS ikke sammen med retningsbestemte RCM) 20x30 mm WS20x30 WS20x30 WS20x30-8000 - 50x80 mm WS50x80S WS50x80S WS50x80-8000 - 80x80 mm WS80x80S WS80x80S - - 80x120 mm WS80x120S WS80x120S - - 80x160 mm WS80x160S WS80x160S - - Type A B C D E F G H I Vekt W0-S20 -- -- -- -- -- -- ø 20 mm -- -- 70 g W1-(S)35 100 mm 79 mm 26 mm 48.5 mm 33 mm 46 mm ø 35 mm -- -- 25 g W2-(S)70 130 mm 110 mm 32 mm 66 mm 33 mm 46 mm ø 70 mm -- -- 380 g W3-(S)105 170 mm 146 mm 38 mm 94 mm 33 mm 46 mm ø 105 mm -- -- 700 g W4-(S)140 220 mm 196 mm 48.5 mm 123 mm 33 mm 46 mm ø 140 mm -- -- 1500 g W5-(S)210 299 mm 284 mm 69 mm 161 mm 33 mm 46 mm ø 210 mm -- -- 2500 g W20 76.4 mm 50 mm 56.3 mm 29.8 mm 30 mm 16.4 mm ø 20 mm -- -- 0.13 kg W20-8000 76.4 mm 50 mm 59 mm 29.8 mm 30 mm 16.4 mm ø 20 mm -- -- 0.15 kg W35-8000 99.5 mm 62 mm 85 mm 41.7 mm 30 mm 20 mm ø 35 mm -- -- 0.21 kg W20AB 30 mm 56.3 mm 50 mm 76.4 mm 48.5 mm ø 20 mm 56.3 mm 16.4 mm -- 0.18 kg W35AB 30 mm 79.2 mm 62 mm 99.5 mm 55 mm ø 35 mm 79.2 mm 20 mm -- 0.35 kg W60AB 37 mm 116.4 mm 79 mm 135 mm 67 mm ø 60 mm 116.4 mm 24 mm -- 0.57 kg W120AB 37 mm 191.5 mm 116.5 mm 210 mm 67 mm ø 120 mm 191.5 mm 33.5 mm -- 1.92 kg W210AB 45 mm 304.5 mm 173 mm 323 mm 80 mm ø 210 mm 304.5 mm 45 mm -- 5.8 kg WR70x175S 70 mm 175 mm 225 mm 85 mm 22 mm 46 mm 261 mm 176 mm 7,5 mm 2900 g WR115x305S 115 mm 305 mm 360 mm 116 mm 25 mm 55 mm 402 mm 240 mm 8 mm 6300 g WR150x350S 150 mm 350 mm 415 mm 140 mm 28 mm 55 mm 460 mm 285 mm 8 mm 8250 g WR200x500 500 mm 200 mm 585 mm 568.5 mm 268.5 mm 285 mm -- -- -- 14800 g WS50x80S 50 mm 80 mm 78 mm 114 mm 145 mm 32 mm 45 mm 59 mm -- 900 g WS80x80S 80 mm 80 mm 108 mm 144 mm 145 mm 32 mm 45 mm 59 mm -- 1050 g WS80x120S 80 mm 120 mm 108 mm 144 mm 185 mm 32 mm 45 mm 59 mm -- 1250 g WS80x160S 80 mm 160 mm 120 mm 184 mm 225 mm 32 mm 52 mm 59 mm -- 2550 g W10/8000 Type A B E Vekt W10-8000 37 mm 2000 mm 10 mm 80 g Delbare, fleksible Type WR70x175S…WR150x350S Type WR200x500 Type WS50x80S … WS80x120S Type WS80x160S ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 140 Summasjonstrafoer 32,4 23,2 25 Ø 46 Ø 21 60 24 9,7 33,5 69,5 6,1 55 Type W0-S15 Type W1-(S/A)35…W5-(S/A)210 Type W0-S20 W20...W210, W20/35-8000 W20AB...W210AB Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH 63


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above