Page 63

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 136 Lokalisering av jordfeil 1 2 3 4 Responsfaktor Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no 59 Utgitt 03 - 2016 ANVENDELSESEKSEMPLER Frekvensinnstilling Frekvensresponsen til system RCMS460/490 kan innstilles til en linær frekvensrespons (opp til maks. 2000 Hz) dersom systemet skal benyttes som brannbeskyttelse, eller til en frekvensrespons i henhold til IEC 60990 for personbeskyttelse. Dersom systemet skal benyttes til beskyttelse av utstyr, kan differansestrømmene måles opp til nominell frekvens. Figuren til venstre viser de forskjellige frekvensreponsene. Responsfaktor = ID / IDn (ID) Responsverdi for differansestrøm. Målt verdi som medfører at RCMS responderer IDn Nominell differansestrøm. Innstilt alarmverdi. 1- Menyvalg "50Hz" Beskyttelse av utstyr. Reagerer kun på grunnfrekvensen av differansestrømmen 2- Menyvalg "60Hz" Beskyttelse av utstyr. Reagerer kun på grunnfrekvensen av differansestrømmen. 3- Menyvalg "IEC" Personbeskyttelse i henhold til IEC 60990. 4- Menyvalg "Ingen" Brannbeskyttelse. Lik responsfaktor over hele frekvensområdet. Forklaring til figuren til venstre I tillegg til at det kan benyttes Benders summasjonstrafoer for måling av differansestrømmer, kan det, for måling av belastningsstrømmer ved høyere strømmer enn 20A, benyttes standard strømtrafoer med omsetningsforhold -/5A eller -/1A i tillegg til summasjonstrafoer. Det kan også benyttes mekanisk kontakt for alarmgiving. Spesielt for type RCMS460-D4/RCMS490-D4, RCMS460-L4/ RCMS490-L4 Funksjonen til RCMS4..-D4/RCMS4..-L4 er som standard RCMS4..-D og RCMS4..-L, men kanalene 9-12 er kun beregnet for summasjonstrafoene type W... /WR... /WS... og med måleområde 100mA ...125A. Summasjonstrafoene type W...AB kan ikke benyttes for disse kanalene. Differansestrømsmåling Differansestrømsmåling Belastnings- Mekanisk Differansestrøms- type A Type B strøm >20A kontakt måling type A 100mA-125A Vedrørende kabling mellom summasjonstrafoer og RCMS-system og mellom de forskjellige adressene på bussen Kabel som benyttes mellom summasjonstrafoer type W..., WR... WS... og RCMS-System: Enkle ledere ≥ 0,75mm2 0....1m Enkle ledere, tvinnet (par) ≥ 0,75mm2 1....10m Skjermet parkabel ≥ 0,8mm2 10....40m For skjermet kabel: Skjermen kobles til L-leder i én ende, ikke jordes. Anbefalt type: J-Y(ST)Y min. 2x0,8 Kabel som benyttes mellom summasjonstrafoer type W..AB og RCMS-System: Enkle ledere ≥ 0,75mm2 0....10m Anbefalt type WXS... Kabel som benyttes mellom de forskjellige adressene på bussen (RS485): J-Y(ST)Y min. 2x0,8. Skjermen kobles til PE i én ende. Maks. lengde: 1200 m Termineringsmotstand i hver ende av bussen 120 Ohm


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above