Page 61

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 136 Lokalisering av jordfeil Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no 57 Utgitt 03 - 2016 ANVENDELSESEKSEMPLER Sentralt jordingspunkt Potensialutjevningsskinne Systemjord Underfordeling Underfordeling Datakabel COM465IP Tegnforklaring til figuren over. IDn Differansestrøm / feilstrøm In Strøm i N-leder IPE Strøm i PE-leder IPEN-PE Strøm i PEN-PE forbindelse IPAS Strøm i potensialutjevningsforbindelse OBS: For strømmer over >20A (i forbindelse med RCMS) må det benyttes en standard -/5A strømtrafo i tillegg til en summasjonstrafo. Overvåking av N-leder. I moderne installasjoner forekommer det mye utstyr som bl. annet inneholder switch mode power supplies. Eksempler på dette er PC'er, elektroniske strømforsyninger, kopimaskiner. Slike belastninger medfører at N-leder blir ekstra belastet med strømmer av 3. harmoniske. Dette skjer selv om belastningen stort sett fordeles symmetrisk. Uavhengig av hvordan øvrig belastning fordeles mellom fasene, vil summen av strømmen i faselederne medføre at en strøm med 150 Hz flyter i N-lederen. Dette vil kunne føre til overbelastning av N-lederen og medføre brannfare. Det er derfor viktig å unngå overbelastning av N-lederen. Dette kan bl.a. gjøres ved å dimensjonere N-lederen til å takle overharmoniske eller ved å installere filtere. Strømmen i N-lederen bør overvåkes. På den måten kan en overbelastning og eventuell brudd i N-lederen unngås. Brudd i N-leder kan medføre ukontrollert forskyvning av nøytralpunktet og medføre ødeleggelse av utstyr og evt. deler av installasjonen. Figuren til høyre illustrerer hvordan grunnfrekvensen (den grønne kurven) nuller seg ut i nøytrallederen ved symmetrisk belastning, mens den 3. harmoniske (den gule kurven) legger seg oppå hverandre.


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above