Page 60

Produktkatalog_2016_April

JORDFEILSØKESYSTEM ELEKTRO 136 Lokalisering av jordfeil 56 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH Utgitt 03 - 2016 Modell RCMS460-D/-D4 RCMS490-D/-D4 RCMS460-L/-L4 RCMS490-L/-L4 6 moduler 9 moduler 6 moduler 9 moduler Anvendelsesområde Type distribusjonssystem AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) Alarmverdier/utgangsreleer Alarmverdi DC - 2 kHz, IDn (med W...AB sum. trafoer + AN420) 10 mA-10 A 10 mA-10 A 10 mA-10 A 10 mA-10 A Alarmverdi 42 Hz-2 kHz IDn (med W... sum. trafoer) 6 mA-20 A 6 mA-20 A 6 mA-20 A 6 mA-20 A For versjon -D4, og -L4: Kanal 9-12 (med W... sum. trafoer) 100 mA-125 A 100 mA-125 A 100 mA-125 A 100 mA-125 A Reaksjonstid ved differansestrøm IDn= 1x IDn 1 / 2 ≤ 180ms ≤ 180ms ≤ 180ms ≤ 180ms Reaksjonstid ved differansestrøm IDn= 5x IDn 1 / 2 ≤ 30ms ≤ 30ms ≤ 30ms ≤ 30ms Justerbar tidsforsinkelse 0-999 s 0-999 s 0-999 s 0-999 s Formidling av informasjon Grafisk display   7-segment og LED-linje   Programmeringsmulighet   Generelt Adresseområde 1-90 1-90 2-90 2-90 Sanntidsklokke og historisk minne (300 hendelser)   Alarmkontakter, fellesalarm 2 vekselkontakter 2 vekselkontakt 2 vekselkontakter 2 vekselkontakter Alarmkontakter pr. kanal 12 x 1 N/O 12 x 1 N/O Standard:  Koblingsskjema: RCMS46x RCMS49x Sammen med W..AB og AN420 B94053001 RCMS460-D-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053002 RCMS460-D-2, Us: 70-270V AC/DC B94053003 RCMS460-L-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053004 RCMS460-L-2, Us: 70-270V AC/DC B94053005 RCMS490-D-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053006 RCMS490-D-2, Us: 70-270V AC/DC B94053007 RCMS490-L-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053008 RCMS490-L-2, Us: 70-270V AC/DC B94053001W RCMS460-DW-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053002W RCMS460-DW-2, Us: 70-270V AC/DC RCMS460-D4 B94053009 RCMS460-D4-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053010 RCMS460-D4-2, Us: 70-270V AC/DC B94053011 RCMS490-D4-1, Us: 16-94V AC, 16-72V DC B94053012 RCMS490-D4-2, Us: 70-270V AC/DC Strømforsyning for summasjonstrafoer type W..AB (1 stk AN420 pr. 6 summasjonstrafoer) AN420-2 B74053100 AN420-2, Us: 70-276V AC/DC Prefabrikkerte kabler m/plugg for RCMS460/490 - W...AB summasjonstrafoer B98080506 WXS-100. 1m kabel m/plugg for RCMS460/490 - W..AB B98080507 WXS-250. 2,5m kabel m/plugg for RCMS460/490 - W..AB B98080508 WXS-500. 5m kabel m/plugg for RCMS460/490 - W..AB B98080509 WXS-1000. 10m kabel m/plugg for RCMS460/490 - W..AB Lokalisering av feilstedet i jordede nett For å sikre kontinuerlig drift, er det viktig å tidligdetektere en reduksjon av isolasjonstilstanden. En direkte jordfeil medfører driftsstans, så en gryende feil må lokaliseres og utbedres så raskt som mulig. RCMS460/490 er et system som meget raskt oppdager selv meget små isolasjonsfeil og systemet kan benyttes i både i AC- og DC-nett. Det måler true RMS. RCMS460/490 kan, avhengig av anvendt summasjonstrafo, benyttes både som jordfeilvarsler klasse A og klasse B. Målskisser: Se side 47 Artikkelnummer / Typebetegnelse


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above