Page 59

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 136 Lokalisering av jordfeil EDS195P EDS195P Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no 55 Utgitt 03 - 2016 SYSTEMER FOR LOKALISERING AV ISOLASJONSFEIL COM465IP COM465DP COM462RTU Overvåking av installasjon med inntil 1080 kursavganger og sentral driftskontroll via LAN - IRDH575- A-ISOMETER - EDS460-D- Flerkanals isolasjonsfeildetektor med grafisk display - EDS460-L- Flerkanals isolasjonsfeildetektor med 7-segment display - Summasjonstrafoer type W.., WR.. og WS.., - COM465IP Protokollomformer ethernet web-browser - COM462RTU Protokollomformer Modbus - COM465DP Protokollomformer Profibus - MK2430- Alarmpanel / Teksmeldetablå. Manuell isolasjonsfeillokalisering/Bærbart system (figur over) Et manuelt system for lokalisering av isolasjonsfeil kan benyttes for å imøtekommende følgende behov: a) Et bærbart system for lokalisering av isolasjonsfeil kan benyttes som et tillegg til et permanent installert EDS-system for lokalisering av isolasjonsfeil i utgående kurser i underfordelinger. b) Dersom installasjonen ikke har en testenhet (PGH) for lokalisering av isolasjonsfeil. eller: c) Dersom IT-systemet er gjort spenningsløst, kan et bærbart system med innebygget spenningskilde benyttes. Se figur til høyre OBS! Dersom teststrømmen genereres av av det bærbare systemet (PGH186) dvs. dersom installasjonen er gjort spenningsløs, kan det bærbare systemet også benyttes i nett med jordet nøytralpunkt (TT og TN-systemer). Se figur til høyre.


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above