Page 58

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 136 Lokalisering av jordfeil 54 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH Utgitt 03 - 2016 SYSTEMER FOR LOKALISERING AV ISOLASJONSFEIL 1 2 3 3 4 4 3 3 5 6 2 3 4 4 5 6 1 3 Figuren over viser et typisk installasjone med EDS460 sammen med IRDH575 I dette eksempelet er System EDS460 benyttet sammen med IRDH575, EDS460 med summasjonstrafoer W.. i et 3-fase AC system. 1 - 3AC / AC20...575V, (...690V for B2 utførelse) 2 - Us, se bestillingsinformasjon. Det anbefales forankoblet 6A vern. 3 - Summasjonstrafoer type W... 4 - Underfordelinger til belastninger 5 - A-ISOMETER IRDH575 6 - EDS460 Figuren over viser et typisk installasjone med EDS461 sammen med IRDH575 I dette eksempelet er System EDS461 benyttet sammen med IRDH575 og summasjonstrafoer W.. /8000 1 - DC 20V ... 308V 2 - Us, se bestillingsinformasjon. Det anbefales forankoblet 6A vern. 3 - Summasjonstrafoer type W.../8000 4 - Underfordelinger PLS: Innganger og utganger 5 - A-ISOMETER IRDH575 6 - EDS461 Eksemplet over viser et EDS461 system til overvåkingen av en PLS i et DC-system. Da PLS-innganger kan være meget følsomme, anbefales det å benytte EDS461. Teststrømmen til IRDH575 skal settes til maks. 2,5mA eller eventuelt til 1mA for å unngå forstyrrelser av PLS-systemet. Hvilken grenseverdi skal isolasjonsovervåkingsrelèet stilles inn på? Det kan ofte være vanskelig å vite hvilken grenseverdi isolasjonsovervåkingsrelèet skal stilles inn på. De monteres i forskjellige typer nett som inneholder forskjellig utstyr med ulike formål og i nett med forskjellige omgivelser, det kan være AC- eller DC-nett. I Norge er det ikke fastsatt eksakt hva som skal være grenseverdien til et isolasjonsovervåkingsrelè. Vi vil derfor gi noen anbefalinger, men er samtidig klar over at de kanskje ikke passer i alle tilfeller. For et industrianlegg vil vi anbefale følgende: Nominell spenning Anbefalt isolasjonsverdi Anbefalt grenseverdi på isolasjonovervåkingsrelè 230V AC 50 Ω/V > 11 kΩ 17 kΩ 400V AC 50 Ω/V > 20 kΩ 30 kΩ 500V AC 50 Ω/V > 25 kΩ 38 kΩ 690V AC 50 Ω/V > 35 kΩ 54 kΩ For et batterianlegg vil vi anbefale følgende: Nominell spenning Anbefalt isolasjonsverdi Anbefalt grenseverdi på isolasjonovervåkingsrelè 24V DC 100 Ω/V > 2,4 kΩ 4 kΩ 48V DC 100 Ω/V > 4,8 kΩ 8 kΩ 110V DC 100 Ω/V > 11 kΩ 17 kΩ 220V DC 100 Ω/V > 22 kΩ 34 kΩ ?? 10kΩ?? 50kΩ?? 70kΩ?? 2kΩ?? 100kΩ??


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above