Page 52

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 135 Jordfeilvarslere 48 Utgitt 03 - 2016 Jordfeilvarslere type B. Disse benyttes for AC-nett, DC-nett og for AC/DC-nett, fortrinnsvis med jordet nøytralpunkt dvs. TN-S eller TT-nett, men de kan også benyttes i kapasitivt jordede IT-nett. De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil kan medføre DC-feilstrømmer, dvs. alle belastninger som inneholder likerettere som ikke er galvanisk skilt via skilletrafo, f.eks. frekvensomformere, UPS, batterianlegg osv. Kan benyttes som strømstyrt jordfeilvern type B, jfr. NEK 400-5-53:2014, 531.2.2, NEK EN 60947-2 JORDFEILVARSLERE for AC/DC type B Modell RCMA420 RCMA423 2 moduler 2 moduler Anvendelsesområde Type distribusjonssystem TN/TT-system TN/TT-system Differansestrømmer AC+pulserende DC+DC AC+pulserende DC+DC Frekvensområde fn 0-2000 Hz 0-2000 Hz Klasse i hht. IEC 60755 Type B Type B Alarmverdier/utgangsreleer Antall alarmverdier 2 2 Innstillingsområde for alarm IDn1 50-100% IDn2 50-100% IDn2 Innstillingsområde for alarm IDn2 10-500mA 30mA-3A Alarmrele alarm 1 C/O 1 C/O Alarmrele prealarm 1 C/O 1 C/O Funksjon alarmkontakter N/O eller N/C N/O eller N/C Responstid ved 1xIDn / 5xIDn ≤ 180 ms/≤ 30 ms ≤ 180 ms/≤ 30 ms Justerbar tidsforsinkelse 0-10 s 0-10 s Justerbar oppstartforsinkelse 0-10 s 0-10 s Justerbar frafallsforsinkelse 0-99 s 0-99 s Formidling av informasjon Display LCD-display LCD-display Generelt Eksterne summasjonstrafoer W20AB, W35AB, W60AB W20: IDn 30mA-500mA W35/60/120AB:IDn 30mA-3A W210AB: IDn 300mA-3A Test/resetknapp Intern/ekstern Intern/ekstern Automatisk/mannuel reset Automatisk/manuell Automatisk/manuell Analogutgang til ekstern måleinstrument opsjon opsjon Koblingsskjema: RCMA420-D/RCMA423-D Målskisser: Se side 36 Artikkelnummer / Typebetegnelse B74043001 RCMA420-D-1, Us: 9.6-94 VDC, 16-72 VAC B74043002 RCMA420-D-2, Us: 70-300 V AC/DC B74043023 RCMA423-D-1, Us: 9.6-94 VDC, 16-72 VAC B74043025 RCMA423-D-2, Us: 70-300 V AC/DC Tilkoblingskabler for bruk mellom RCMA420/423 og summasjonstrafo B98080503 WX-100 Tilkoblingskabel RCMA420/RCMA423 1m B98080504 WX-250 Tilkoblingskabel RCMA420/RCMA423 2,5m B98080505 WX-500 Tilkoblingskabel RCMA420/RCMA423 5m B98080511 WX-1000 Tilkoblingskabel RCMA420/RCMA423 10m Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above