Page 51

Produktkatalog_2016_April

ELEKTRO 135 Jordfeilvarslere JORDFEILVARSLERE TYPE A Jordfeilvarslere type A Disse benyttes for AC-nett, fortrinnsvis med jordet nøytralpunkt dvs. TN-S eller TT-nett, men de kan også benyttes i kapasitivt jordede IT-nett. De benyttes foran belastninger som, ved en jordfeil medfører AC- eller pulserende DC-feilstrømmer. Foran belastninger som ved jordfeil vil generere DC-feilstrømmer >6mA skal jordfeilvarsler type B benyttes (RCMA...). Kan benyttes som strømstyrt jordfeilvern type A, jfr. NEK 400-5-53:2014, 531.2.2, NEK EN 60947-2 Modell RCM465YN RCM470LY RCM420-D 4 modul 6 modul 2 moduler Anvendelsesområde Type distribusjonssystem TN/TT-system TN/TT-system TN/TT-system Differansestrømmer AC+pulserende DC AC+pulserende DC AC+pulserende DC Frekvensområde fn 40-400 Hz 40-400 Hz 42-2000 Hz Klasse i hht. IEC 60755 Type A Type A Type A Alarmverdier/utgangsreleer Antall alarmverdier 1 1 2 Innstillingsområde for alarm IDn1 30-300mA 10mA-10A/100mA-100A 50-100% IDn2 Innstillingsområde for alarm IDn2 - - 10mA-10A Alarmrele alarm 12Vutg.) 2 C/O 1 C/O Alarmrele prealarm - - 1 C/O Funksjon alarmkontakter (N/O gjelder funksjon) N/O eller N/C N/O eller N/C Responstid ved 1xIDn / 5xIDn ≤ 300 ms/≤ 40 ms ≤ 250 ms/≤ 20 ms ≤ 180 ms/≤ 30 ms Justerbar tidsforsinkelse 0-1 s 0-10 s 0-10 s Justerbar oppstartforsinkelse - - 0-10 s Justerbar frafallsforsinkelse - - 0-99 s Formidling av informasjon "ON" LED    Alarm LED   Alarm 1, 2 Display - LED-bargraf LCD Generelt Eksterne summasjonstrafoer - W.., WR.., WS.. W.., WR.., WS.. Innebygget summasjonstrafo 26mm - - Test/resetknapp Intern testknapp Intern/ekstern Intern/ekstern Automatisk/mannuel reset Automatisk Automatisk/manuell Automatisk/manuell Analogutgang til ekstern måleinstrument -  opsjon Historisk minne (99 hendelser) - -  Koblingsskjema: RCM465YN RCM470LY RCM420-D Artikkelnummer / Typebetegnelse B94012042 RCM465YN, Us: 230VAC B94012017 RCM470LY, Us: 230VAC B74014002 RCM420-D-2, Us: 70-300V AC/DC B74014001 RCM420-D-1, Us: 9,6-94V DC/16-72V AC B74014002W RCM420-DW-2, Us: 70-300V AC/DC B74014001W RCM420-DW-1, Us: 9,6-94V DC/16-72V AC Last Målskisser: Se side 36 2016 -03 Utgitt Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no 47


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above