Page 45

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 02 - 2014 IRDH275/375 K3: Kun IRDH375 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 130 Isolasjonsovervåking 3 L1/+ L2 L3/- KE E Kobingsskjemaer IR1575H/IR475LY Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH 41 03 2016 Modell IR475LY IR1575H IRDH275(B) IRDH375(B) iso685-D 5 moduler 95x96mm 72x144mm Anvendelsesområde Type distribusjonssystem AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) Spenning overvåket nett Un AC 0-828/DC 0-480 V AC/DC 0-793V AC 0-793V/DC 0-650 V AC 0-793V/DC 0-650 V AC 0-793V/DC 0-1150 V Frekvensområde fn DC, AC 30-460 Hz DC, AC 15-460 Hz DC, AC 0,2-460 Hz DC, AC 0,2-460 Hz DC, AC 0,2-460 Hz Nettkapasitans Ce ≤ 50 mF ≤ 100 mF ≤ 150 (500/999) mF ≤ 150 (500) mF 0-1000mF (profilavh.) Utvidet nominell Un spenningsområde via spenningsforsats AGH204/AGH520 AGH204/AGH520 AGH204/AGH520 AGH204/AGH520/AGH767 Anvendelsesområde AC hovedstrømskretser      DC hovedstrømskretser      AC/DC hovedstrømskretser (f.eks. med likerettere, frekvensomf.)  (ikke for frekvensomf.)  (ikke for frekvensomf.)    Sammenkoblede IT-systemer  B-versjon  B-versjon Alarmverdier/utgangsreleer Antall alarmverdier 2 2 2 2 2 Innstillingsområde for alarm 2-100 kΩ/10-500 kΩ 2 kΩ-1 MΩ 1 kΩ-10 MΩ 1 kΩ-10 MΩ 1 kΩ-10 MΩ Alarmkontakter 2 vekselkontakt 2 vekselkontakter 2 vekselkontakter 2 vekselkontakter 2 vekselkontakter Kontakt hovedalarm   (eller systemfeil)   Kontakt prealarm      Kontakt systemfeil  Formidling av informasjon Display LED Bargraf LCD LCD LCD LCD RS-485 interface B-versjon B-versjon  Sanntidsklokke B-versjon B-versjon  Generelt Måleprinsipp AMP ≤20V AMP ≤20V AMP Plus ≤50V/≤10V AMP Plus ≤40V/≤10V AMP Plus ≤50V/≤10V Test/resetknapp Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Automatisk/mannuel reset      Selektiv deteksjon av type feil L+/L-      Historisk minne (99 hendelser) B-versjon B-versjon 1023 hendelser Standard:  ISOLASJONSOVERVÅKINGSRELEER W-utførelser er spesielt beskyttet mot sterke rystelser og korrosjon IR475: B91068038 IR475LY-4, Us: AC 230V 50/60Hz B91068037 IR475LY-421, Us: DC 9,6-84V IR1575H: B91064005 IR1575H-435, Us: AC88...264V/DC77...286V IRDH275: B91065104 IRDH275-427, Us: DC 19.2...72V B91065100 IRDH275-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V B91065105 IRDH275B-427, Us: DC 19.2...72V B91065101 IRDH275B-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V B91065105W IRDH275BW-427, Us: DC 19.2...72V B91065101W IRDH275BW-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V For nett med kapasitans inntil 999μF B91065129 IRDH275B-49327, Us:DC19,2-72V, Ce Max.999μF B91065123 IRDH275B-49335, Us:AC88-264V/DC77-286V, Ce Max.999μF OBS: Spesialversjon for overvåking av nett med lav spenning: B91065106 IRDH275-4227, Un: 0...150VAC/DC. Us: DC 19.2...72V B91065122 IRDH275B-4227, Un: 0...150VAC/DC. Us: DC 19.2...72V IRDH375: B91065002 IRDH375-427, Us: DC 19.2...72V B91065000 IRDH375-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V B91065006 IRDH375B-427, Us: DC 19.2...72V B91065004 IRDH375B-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V B91065006W IRDH375BW-427, Us: DC 19.2...72V B91065004W IRDH375BW-435, Us: AC 88..264V/DC 77..286V OBS: Spesialversjon for overvåking av nett med lav spenning: B91065008 IRDH375-4227, Un: 0...150VAC/DC. Us: DC 19.2...72V B91065009 IRDH375B-4227, Un: 0...150VAC/DC. Us: DC 19.2...72V iso685: B91067010 iso685-D, Us: DC 19.2...72V Hovedstrømkretser Hovedstrømkretser forsyner elektriske installasjoner eller bygninger. Disse kretsene inneholder utstyr for generering, konvertering og distribuering av elektrisk energi. Det må skilles mellom ulike type belastninger som rene AC-belastninger (f.eks. motorer), AC/DC-belastninger inneholdende elektroniske komponenter (f.eks. frekvensomformere) og rene DC-belastninger (f.eks. batterisystemer) når det velges isolasjonsovervåkingsrele. 31 32 34 A0: Kun IR1575H (T1- for IR475) Målskisser: Se side 30 og 31 Artikkelnummer / Typebetegnelse L1 L2 L3 PE US 6A A1/+ A2/- 11 12 14 21 22 24 L1/+ L3/- KE E L1 L2 PE L1/+ L3/- KE E L+ LPE I1 I2 I3 A B + Q1 Q2 M+ X1 I1 Input 1 I2 Input 2 I3 Input 3 A RS-485 A B RS-485 B + +24 V Q1 Output 1 Q2 Output 2 M+ Analog output Ground iso685-D


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above