Page 44

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 02 - 2014 ISOLASJONSOVERVÅKINGSRELEER R2 A+ A- ON ALARM TEST RESET 10 200 k A1 A2 L1 L2 AK R2 A+ A- ON ALARM TEST RESET 10 200 k For styre/hjelpestrømkretser Styre-/hjelpestrømkretser benyttes til hjelpefunksjoner slik som styresignaler, forrigling, alarm- og målekretser. For disse kretsene er pålitelighet det viktigste. Styrestrømskretser er begrenset i utstrekning. Det må skilles mellom ulike type belastninger som rene AC-belastninger, AC/DC-belastninger inneholdende elektroniske komponenter og rene DC-belastninger. Koblingsskjema: IR420-D4 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 130 Isolasjonsovervåking 40 Fabrikat: Dipl. Ing. Bender GmbH 03 2016 Modell IR420-D4 IR125Y-2 IR125Y-4 IR425-D4 IR470LY k 2 moduler 1 modul 1 modul 2 moduler 5 moduler Anvendelsesområde Type distribusjonssystem AC-system AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC, DC, AC/DC (blandet) AC-system Spenning overvåket nett Un AC 0-300 V AC/DC 9,6-100 V DC19,2-308 V/AC19,2-264 V AC/DC 0-300 V AC 0-793V Frekvensområde fn AC 42-460 Hz DC, AC 50-400 Hz DC, AC 50-400 Hz DC, AC 15-460 Hz AC 42-460 Hz Nettkapasitans Ce ≤ 20 mF ≤ 10 mF ≤ 10 mF ≤ 20 mF ≤ 20 mF Utvidet nominell Un spenningsområde via spenningsforsats AGH204/AGH520 Anvendelsesområde AC styrestrømskretser     AC/3AC hovedstrømskretser  DC styrestrømskretser    AC/DC styrestrømskretser (f.eks. med likerettere, PLS)    Alarmverdier/utgangsreleer Antall alarmverdier 2 1 1 2 1 Innstillingsområde for alarm 1...200 k Ω 1...20 k Ω 10...200 k Ω 1...200 k Ω 1...200 k Ω Alarmkontakter 2 vekselkontakter 1 vekselkontakt 1 vekselkontakt 2 vekselkontakter 2 vekselkontakter Funksjon alarmkontakter N/O eller N/C N/C N/C N/O eller N/C N/O eller N/C Responstid tan ved RF = 0,5 x Ran og Ce = 1 mF ≤ 1 s ≤ 6 s ≤ 6 s ≤ 2 s ≤ 3 s Oppstartforsinkelse 0...10 s - - 0...10 s - Tidsforsinkelse ton 0...99 s - - 0...99 s - Formidling av informasjon "ON" LED      Alarm LED Alarm 1, 2   Alarm 1, 2  Display LCD - - LCD LED-bargraf Generelt Måleprinsipp DC ≤12V AMP ≤13V AMP ≤13V AMP ≤12V DC ≤ 40V Test/resetknapp Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Intern/ekstern Automatisk/mannuel reset Automatisk/manuell manuell manuell automatisk/manuell automatisk/manuell Selektiv deteksjon av type feil L+/L-    L2 11 21 Art. nr. som begynner B7.. leveres med fjærklemmer (B9.. med skruklemmer) W-utførelser er spesielt beskyttet mot sterke rystelser og korrosjon IR420-D4: B71016409 IR420-D4-1, Us: 16-72V AC/9,6-94VDC B71016405 IR420-D4-2, Us: 70-300V AC/DC B91016409W IR420-D4W-1, Us: 16-72V AC/9,6-94VDC B91016405W IR420-D4W-2, Us: 70-300V AC/DC IR125: B91023013 IR125Y-2, Us: 9,6-100V AC/DC B91023005 IR125Y-4, Us: 19,2-308V DC/264V AC IR425-D4: B71036403 IR425-D4-1, Us: 16-72V AC/9,6-94VDC B71036402 IR425-D4-2, Us: 70-300V AC/DC B91036403W IR425-D4W-1, Us: 16-72V AC/9,6-94VDC B71036402W IR425-D4W-2, Us: 70-300V AC/DC IR470LY: B91048007 IR470LY-40, Us: 230VAC B91048011 IR470LY-4013, Us: 90-132VAC B91048006 IR470LY-4021, Us: 9,6-84VDC B91048008 IR470LY-4015, Us: 400VAC B91048018 IR470LY-4016, Us: 500VAC B91048017 IR470LY-4017, Us: 690VAC R1 IR125 11 12 14 IR125 IR425-D4 60 40 20 10 8 6 4 PT 21 22 24 TEST ALARM RESET KE 11 12 14 M+ M- LT1 LT2 2 ON + - 1 20 x1 kOhm x10 kOhm ~ A-ISOMETER® Serie 470 k MONITOR R1 IR125 11 12 14 L1 L2 KE L1 L2 PE Un AC System L1 L2 KE L1 L3 PE Un 3 AC System US +/~ -/~ A1 A2 24 22 14 12 IR470LY Målskisser: Se side 30 Artikkelnummer / Typebetegnelse


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above