Page 420

Produktkatalog_2016_April

• Kan bøyes og formes uten Tekniske data kortsluttning eller brudd • Mange standard utførelser • Leveres for temperaturer fra -200°C til +800°C • Hurtig målereaksjon og stor nøyaktighet • Leveres i variable lengder • Kan leveres med diameter ned til ø 1,0mm • Høy vibrasjonssikkerhet ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 338 Temperaturfølere 416 Fabrikat: Jensen Electric Mantel motstandsføler Konstruksjon I et tynnvegget mantelrør blir 1 eller 2 motstandselementer omsluttet av magnesiumoxidpulver. Leveres som 2-leder, 3-leder eller 4-lederutgaver. Mantelmateriale For temperaturer fra -200°C til +600°C kan rustfritt stål W1.4541 benyttes, materialet har god korrosjons og varmebestandighet For temperaturer fra -200°C til 800°C er W2.4816 velegnet. Denne ståltype har gode egenskaper og høy korrosjonsbestandighet ved høye temperaturer. Anvendelsesområder Ved vanskelig tilgengelige målesteder i f.eks. rørledninger, beholdere, maskiner, motorer, kjemianlegg, laboratorier, elektronikk. Varianter / Spesialutgaver Det finnes mange mulige spesialvarianter. Likeledes finnes det mange monteringsmuligheter og tilbehør, som f.eks klemforskruinger, innskruingsgjenger, måleomformere m.m. Ta kontakt med oss ved spesielle behov! Bestillingsnøkkel M W Utførelse F (med frie ender) 1 M (med sokkel type B) 6 V (med forsterkede frie ender) 2 B (med koblingshode type B) 7 L (med LEMO tilkoblingsstikk) 3 H (med håndtak) 8 G (med gjenger M10x1) 4 A (med tilkoblingskabel) 9 D (med MA hode) 5 Annen utførelse (spesifiser) 0 Materiale Rustfritt stål W.nr. 1.4541 1 Rustfritt stål W.nr. 1.4841 4 Rustfritt stål W.nr. 1.4571 2 Inconel 600 W.nr. 2.4816 3 Andre typer etter spesifikasjon 0 Diameter i mm Ø 1,0 1 Ø 4,0 6 Ø 1,4 1 Ø 1,3 2 Ø 5,0 7 Ø 1,6 2 Ø 1,5 3 Ø 6,0 8 Ø 1,9 3 Ø 2,0 4 Ø 8,0 9 Ø 3,0 5 Andre 0 Andre 0 Temperaturområde -50 … +450°C 1 ) 1 -200 … +600°C1 ) 2 -50 … +800°C 2 ) 3 Følertype 1 x Pt100 2-leder 1 2 x Pt100 2-leder 4 1 x Pt100 3-leder 2 2 x Pt100 3-leder 5 1 x Pt100 4-leder 3 2 x Pt100 4-leder) 6 Annen type (spes.) 0 Toleranse IEC 751 Klasse B 1 1/5 Klasse B 4 IEC 751 Klasse A 2 1/10 Klasse B 5 1/3 Klasse B 3 Annen utførelse (spes.) 0 Utførelsesdetaljer Silikon tilkoblingskabel 1 Klemforskruing 1 Teflon tilkoblingskabel 2 Bananstikk 2 PVC tilkoblingskabel 3 Beskyttelsesfjær 3 Indre avskjerming 3) 4 Måleomformer 4 Stålomflettet ytterskjerm 5 Magnet 5 Rundt stik 6 Innskruingsgjenger 6 Glassilkeisolert tilkoblingskabel 7 Annen type koblingshode 7 Tynn målespiss 8 Stålomflettet overgangsstrømpe 8 Forsterket målespiss 9 Annet (spes.) 0 Annet (spes.) 0 Følerlengde oppgitt i mm FL = ________ mm Kabellengde oppgitt i mm KL = ________ mm 1) Ledere av kobber - 2) Ledere av nikkel 3) Leveres som standard med føler og skjerm forbundet. Mindste bøyeradius: 3 x diameteren på føleren Isolasjonsmodstand: 1000 MOhm ved romtemp- eratur (innerleder mot Mantel og innerleder mot innerleder) målt ved en prøvespenning på: 500 VDC ved Mantel Ø >4,0 mm 250 VDC ved Mantel Ø >1,5 mm 100 VDC ved Mantel Ø < 1,5 mm Trykkprøving: Testet til 40 bar i målepunkt med kvelstoff ved romtemperatur.


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above