Page 403

Produktkatalog_2016_April

Z-LINE • TEMPERATUROMFORMERE - TRANSMITTERE Typebetegnelse Z109PT2 Z109TC T120 T121 PT100 og NI100 transmitter (4..20mA utgang, loop powered) ikke galv.adskilt TC/RTD transmitter (4..20mA utgang, loop powered) galv.skilt T120 S117P (Programmeringsverktøy) 5..30 Vdc (loop powered) No <220 ms (uten filter) <620 ms (med filter) 16 bit 0,1% < 100 ppm (30 ppm typical) S117P (Programmeringsverktøy: start / full scale, Tilkobling og RTD type, Frekvens, måle filter, motstand i kabel, feilutganger / over-range -40..+85°C Fjærklemmer Ø 43,7 x 20 mm EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 T121 S117P (Programmeringverktøy) 7..30 Vdc (loop powered) 1,5 kVac < 1 s 16 bit 0,1% (min 0,1°C for RTD og 1°C for TC) S117P (Programmeringsverktøy: start / full skala, Tilkoblings og RTD type, Frekvens, målee filter, motstand i kabel, feilutganger / over-range -40..+85°C Fjærklemmer Ø 43,7 x 20 mm EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 1 Pt100 Standard: EN 60751/A2 (ITS-90) Område: -200..+650°C Min span: 20°C Sensors med 2, 3, 4 ledere Ni100 Område: -60..+650°C Min span: 20°C Sensor med 2, 3, 4 ledere 1 Pt100 (EN 60751/A2, -200..+650°C, min span 20°C) Ni100 (-60..+250°C, min span 20°C) Pt500 2,3,4 ledere, område -200… 650 °C Pt1000 2,3,4 ledere, område -200… +200°C TC J , K, R, S, T, B, E, N  Potensiometer: 450..1.800 ohm Spenning: -150..+150 mV 1 • Strøm (mA) 4..20, 20..4 mA (2 leder) Oppløsning: 1μA, max 16 bit Belastningsmotstand: 1 kΩ @ 26 Vdc, 21 mA 1 • Strøm (mA) 4..20, 20..4 mA (2 leder) Oppløsning 2μA = 13 bit = 0.0125% Z109PT2 RTD (Pt100, Pt1000, Pt500, Ni100) omformer, galvanisk skilt, Din-skinne monering Z109TC Termoelement omformer, galvanisk skilt, Din-skinne monering T120 2 leder transmitter - loop powered for Pt100/Ni100 føler, ikke galv.skilt, B-hode montering T120-C 2 leder transmitter - loop powered for Pt100/Ni100 føler, ikke galv.skilt, B-head mounting Ferdig kalibrert T121 2 leder transmitter - loop powered for TC, RTD, Ohm, V, galvanisk skilt, B-hode montering T121-C 2 leder transmitter - loop powered for TC, RTD, Ohm, V, galvanisk skilt, B-hode montering Ferdig kalibrert ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 335 Temperaruromformere RTD til strøm/spennings- omformer TC til strøm/spennings- omformer Z109PT2 Side 91 9..40 Vdc, 19..28 Vac (50..60 Hz) 2,5 W 1.500 Vac, 3 veis mot overspenningspulser 400W/ms. Forsyningsspenning Feil Ute av område 35..140 ms 11..15 bit + sign 0,1% (RTD) 0,3% (spenning utganger) 0,02 % f.s. / °C 0,1 % DIP Switches: område (f.s innganger f.s valg); utganger (område) -10..+60°C Pluggbare skruklemmer, max leder size 2.5 mm2 17,5 x 100 x 112 mm (w x hx d) 200 g EN 55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4- 4, EN 50140 / 141 Z109TC Side 91 9..30 (opt.) - 19..40 Vdc 19..28 Vac (50..60 Hz) 2,5 W 1.500 Vac, 3 veis mot overspenningspulser 400W/ms. Forsyningsspenning Feil 330 ms 0,2 % - innganger 0,1 % - utganger 0,02 % f.s. / °C -innganger 0,01% f.s / °C - utganger 1°C, 3 °C over 600 °C 0,1 % - utganger DIP switches (type, zero og span av thermocouple innganger, skalering og polaritet på utganger)TC emulator 0...+50°C Pluggbare skruklemmer, max leder size 2.5 mm2 17,5 x 100 x 112 mm (w x hx d) 200 g EN 55011, EN 61000-4-2, EN 61000-4- 4, EN 50140 / 141 1 RTD Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100 Sensors med 2, 3, 4 ledere Holdestrøm: 1 mA Oppløsning 0,1°C 1 Thermocouples Type: J, K, R, S, T, E, B, N Oppløsning 5 μV Automatisk feildeteksjon 1 • Spenning (V) 4 skaleringer: 0..1, 0..5, 0..10, 2..10 V Min belastningsmotstand: 2.000 Ω • Strøm (mA) 2 skaleringer: 0/4..20 mA (activ/passiv) Max belastningsmotstand: 600 Ω 1 • Spenning (V) 4 skaleringer: 0..1, 0..5, 0..10, 2..10 V Min belastningsmotstand: 2.000 Ω • Strøm (mA) 2 skaleringer: 0/4..20 mA (activ/passiv) Max belastningsmotstand: 600 Ω ORDREKODE Modell Programmering & Tilbehør GENERELLE DATA Forsyningsspenning Effektforbruk Galvanisk isolasjon & Protection Status indikasjon Reaksjonstid A/D oppløsning Nøyaktighet Temperatur drift Lineæritet Settinger Driftstemperatur Tilkobling Størelse Vekt Godkjenninger Normer INNGANGSDATA Kanaler Type UTGANGSDATA Kanaler Type Artikkelnummer / Typebetegnelse Fabrikat: Seneca 399


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above