Page 400

Produktkatalog_2016_April

PSCS DSCS PSCT DSCT 22 24 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 VARETEKST VARETEKST Funksjonsdiagram PROSESSAUTOMATISERING 330 Temperaturrèer 396 Fabrikat: Comadan Temperaturkontrollrele for termistor Funksjonsbeskrivelse Forsyningsspenningen tilkobles. Hvis temperaturen hvor termistorene er plassert er under termistorenes nominelle verdi, trekker utgangsrelèet til og forblir tiltrukket inntil temperaturen på termistorene overstiger nominell verdi. Dersom det oppstår brudd på tilledningene vil relèet falle fra. PSCS/PSCT og DSCS/DSCT er tilpasset standard termistorer. Det kan tilkobles flere termistorer i serie, maks motstandsverdi: 1500 Ohm ved 20 °C 11-pins utførelse PSCS har 1 vekselkontakt. PSCT har 2 vekselkontakter DIN-skinnemontert DSCS har 1 vekselkontakt. DSCT har 2 vekselkontakter 2 3 4 Artikkelnummer / Typebetegnelse 12 14 11 21 Temperaturbeskyttelse av motorer, transformatorer m.m. Tilkobles PTC-motstander (termistorer) Funksjonsdiagram Målskisse Tilkobling Temperaturkontrollrelè for motorviklinger Temperaturkontrollrelè for PTC motst. PSCS U24 24VAC/DC PSCS 115 115VAC PSCS 230 230VAC PSCT U24 24VAC/DC PSCT 115 115VAC PSCT 230 230VAC PSCT 902 60-240VAC/DC RM 34 Temperaturkontrollrele for Pt100 Funksjonsbeskrivelse RM34 anvendes til temperatur styring/overvåkning i forbindelse med standard Pt100 temperaturfølere. Det benyttes 3-leder måle prinsipp, hvilket betyr, at modulen kompenserer for den eksterne kabel motstanden. Kabelovervåkningen sikrer også, at releet avbrytes i forbindelse med kortslutning eller kabelbrudd Ved hjelp av en DIP-switch i bunnen av modulen, kan man velge mellom 4 måleområder og 4 forskjellige kombinasjoner av releinvertering og tidsforsinkelse. De 4 måleområder er: -50 - 50 °C, 0 - 100 °C, 50 - 150 °C, 100 - 200 °C Ved hjelp av releinverteringen kan man velge, om modulen skal benyttes til varme eller kjølestyring. Tidsforsinkelsen kan justeres mellom 0 og 10 sek. På fronten av modulen kan man justere settpunkt og reaksjonstid. Modulen leveres for 24, 115 eller 230 VAC forsyning eller 12- 50 VDC forsyning. Tilkobling Målskisse SW1 OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON 1 Relèet trekker til når setpunkt overskrides, forsinket frafall Relèet faller fra når setpunkt overskrides, forsinket inn Forsinket innkobling når setpunkt overskrides Forsinket frafall når setpunkt overskrides -50 ... +50 °C 0 ... 100 °C 50 ... 150 °C 100 ... 200 °C SW2 SW3 SW4 Eks.nr Funksjon Måleområde Temperaturkontrollrelè for PT100 RM34-2-1-024 24VAC RM34-2-1-115 115VAC RM34-2-1-230 230VAC RM34-2-4-012 12-50VDC galv.skille RM34-2-4-048 48-250VDC galv.skille


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above