Page 393

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse NR 11/2", NRI 11/2" Funksjon Nivåføler for ledende væsker Prosesstilkobling Elektrisk tilkobling Arbeidstemperatur (°C) Arbeidstrykk (kg/cm2) Materiale koblingshode Materiale i elektroder Antall elektroder Elektrodelengde (mm) Elektrodeisolasjon NRA 11/2", NRAI 11/2" Nivåføler for ledende væsker med høy temperatur Nivåføler for ledende væsker R 1 1/2" R 1 1/2" R 1" DIN43650 plugg / 5m PVC kabel DIN43650 plugg PVC kabel (1m) + 70 °C + 100 °C + 70 °C 5 3 5 PVC PTFE teflon PVC SS AISI316 SS AISI316 SS AISI316 1 ... 4 1 ... 4 1 ...2 1000 1000 1000 NR... ingen, NRI ... PVC NRA... ingen, NRAI ... PTFE teflon NRI ... PVC NRI 1" Artikkelnummer / Typebetegnelse PVC koblingshode R 1 1/2". DIN43650 plugg Elektroder 5 x 1000 mm SS AISI316, NR1 43650 1 elektrode NR2 43650 2 elektroder NR3 43650 3 elektroder NR4 43650 4 elektroder PVC koblingshode R 1 1/2". DIN43650 plugg Elektroder 5 x 1000 mm. SS AISI316 isolert NRI1 43650 1 elektrode PVC isloert NRI2 43650 2 elektroder PVC isloert NRI3 43650 3 elektroder PVC isloert NRI4 43650 4 elektroder PVC isloert PVC koblingshode R 1 1/2". 5m fast kabel Elektroder 5 x 1000 mm. SS AISI316 isolert NRI1 PG9 1 elektrode PVC isloert NRI2 PG9 2 elektroder PVC isloert NRI3 PG9 3 elektroder PVC isloert NRI4 PG9 4 elektroder PVC isloert NRI5 PG9 5 elektroder PVC isloert Teflon koblingshode R 1 1/2". DIN43650 plugg Elektroder 5 x 1000 mm SS AISI316 NRA1 43650 1 elektrode NRA2 43650 2 elektroder NRA3 43650 3 elektroder NRA4 43650 4 elektroder Teflon koblingshode R 1 1/2". DIN43650 plugg Elektroder 5 x 1000 mm. SS AISI316 isolert NRAI1 43650 1 elektrode Teflon isolert NRAI2 43650 2 elektroder Teflon isolert NRAI3 43650 3 elektroder Teflon isolert NRAI4 43650 4 elektroder Teflon isolert PVC koblingshode R 1". Kabeltilkobling Elektroder 5 x 1000 mm SS AISI316, isolert NRI1-2 2 elektroder PVC isolert NRT2 Nivåføler for ledende væsker NTBA, NTBAI NTBI, NTBII Nivåføler for ledende væsker i tanker med høy temp. og trykk Nivåføler for ledende væsker i næringsmiddelindustri NP Nivåføler for ledende væsker Typebetegnelse Funksjon Prosesstilkobling Elektrisk tilkobling Arbeidstemperatur (°C) Arbeidstrykk (kg/cm2) Materiale koblingshode Materiale i elektroder Antall elektroder Elektrodelengde (mm) Elektrodeisolasjon R 1/2" R 1" R 1/4" - R 1/2" - R 3/4" - R 1" Skruer PG13 Koblingsboks PBT 64 x 95 x 110 mm SS AISI316 Ø 58 x 80 mm PVC kabel (5 m) + 70 °C + 140 °C + 140 °C + 70 °C 5 10 10 PVC SS AISI316 SS AISI316 Noryl SS AISI316 SS AISI316 SS AISI316 SS AISI316 2 1 ... 2 1 ... 2 2 50 - 100 - 150 1000 1000 20 Ingen NTBA... ingen, NTBAI ... PTFE teflon NTBI ... ingen, NTBII ... teflon Ingen Artikkelnummer / Typebetegnelse Elektroder SS AISI316, PVC koblingshode R 1/2". NRT2-L1 2 elektroder L = 50 mm NRT2-L2 2 elektroder L = 100 mm NRT2-L3 2 elektroder L = 150 mm Nivåføler for ledende væsker på gulv NP 2 elektroder Nivåføler for ledende væsker i tanker med høy temperatur og trykk. Spesielt egnet for næringsmiddelindustri Elektroder 5 x 1000 mm. SS AISI316 SS AISI316 koblingshode R 1" NTBI 2 elektroder NTBII 2 elektroder Teflon isolert Nivåføler fo r l e d ende v æsker i tanker med høy temperatur og trykk Elektroder 5 x 1000 mm. SS AISI316 PBT koblingshode R 1" NTBA 2 elektroder NTBAI 2 elektroder Teflon isloert Fabrikat: Disibeint ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 327 Nivåfølere 389


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above