Page 392

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. PNAS PNAT DNAS DNAT Funksjon Nivåkontroll for granulater Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PNAS, DNAS, 2 C/O utgangsrele: PNAS, DNAT, Eksempel 1: Nivåkontrolleren fungerer som maks. og min. kontroll, dvs. registrering av 2 nivåer. Relèet trekker til når innholdet berører maks. føleren (ben 5 og 6), forutsatt at min. føleren (ben 6 og 7) er i berøring med innholdet. Reléet faller fra når innholdet ikke lenger berører min. føleren (ben 6 og 7). Eksempel 2: Nivåkontrollen fungerer bare som maks. eller min. kontroll, dvs. registrering av 1 nivå. Reléet trekker til når føleren (ben 6 og 7) er i berøring med innholdet. Relèet er tilpasset følere type SCS 35, SCR 35, SCR 35T, SCRR 35, SCRR 35T, SCM 30 Artikkelnummer / Typebetegnelse 11-pins pluggbar nivårele for granulater. Styring av 2 uavhengige nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNAS230 230 VAC forsyningsspenning PNAS024 24 VAC forsyningsspenning 2 C/O utgangsrelèer PNAT230 230 VAC forsyningsspenning PNAT024 24 VAC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for granulater. Styring av 2 uavhengige nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. DNAS230 230 VAC forsyningsspenning DNAS024 24 VAC forsyningsspenning 2 C/O utgangsrelèer DNAT230 230 VAC forsyningsspenning DNAT024 24 VAC forsyningsspenning Fabrikat: Disibeint ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 325 Nivårelèer 388


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above