Page 391

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse PNGA DNGA Nivåkontroll for ledende væsker Styring av 2 uavhengige nivåer PNVB Nivåkontroll for væsker P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær Funksjon Funksjonsbeskrivelse Tilkobling 1 C/O utgangsrele: PNGA, DNGA, PNVB, PNWB 2 C/O utgangsrele: PNCB, DNCB, Styring av 2 pumper Reléet 1-3 trekker til når væsken når maksimumselektroden tilkoblet ben 5. Relèet faller fra når væskenivået går under minimumselektroden (ben 6). Hvis derimot nivået fortsatt stiger, og når maksimumselektroden tilkoblet ben 9, vil også relèet 11-4 trekke til. Når nivået er kommet ned til minimumselektrode ben 8 vil pumpe nummer 2 stoppe, og når nivået er under minimumselektrode ben 6 vil pumpe nummer 1 stoppe. Tilledningene for elektrodene kan være fra 1mm2 til 2,5 mm2 uten skjerm. I enkelte installasjoner hvor kablene til spenningsforsyning og elektroder ligger i samme rør, og hvor det i tillegg er lange kabler, anbefales det å bruke skjermet kabel. Motstanden mellom kabler og jord må minst være 200 kΩ . Skjermen forbindes til ben 7 på nivårelèet. Y4 Y3 Z1 Artikkelnummer / Typebetegnelse ~ L N Y1 Y2 14 24 1 2 11 21 L A1 A2 N Vender for funksjon: Stop - Auto - Manuell Vender i "0": posisjon: Ingen funksjon Vender i "MAN": Reléet 1-3 trekker til når væsken når maksimumsføleren tilkoblet ben 5. Relèet faller fra når væskenivået går under minimumsføleren (ben 6). Hvis den eksterne termiske beskyttelsen reagerer mens pumpen går, stoppes pumpen. Vender i "AUTO": Reléet 1-3 trekker til når væsken når maksimumsføleren tilkoblet ben 5. Relèet faller fra når væskenivået går under minimumsføleren (ben 6). Hvis væskenivået når opp til Alarmnivå (ben 8) vil alarmrelèet trekke til. Alarmreleet vil falle fra når nivået synker. I dette tilfellest vil ikke den termiske beskyttelsen være i funksjon. 11-pins pluggbar nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10- 100 kOhm. Styring av 2 uavhengige nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNGA 230 VAC forsyningsspenning PNGA 024 24 VAC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10- 100 kOhm. Styring av 2 uavhengige nivåer. Styring av utpumping. DNGA 230 VAC forsyningsspenning DNGA 024 24 VAC forsyningsspenning 11-pins pluggbar nivårele for væsker. Nivå fra potensialfrie kontakter. Styring av 3 nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNVB 230 VAC forsyningsspenning PNVB 024 24 VAC forsyningsspenning 11-pins pluggbar nivårele for væsker. Nivå fra potensialfrie kontakter. Styring av 2 pumper. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNWB 230 VAC forsyningsspenning PNWB 024 24 VAC forsyningsspenning Modulært nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10- 100 kOhm. Styring av 5 nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. SNNA 230 VAC forsyningsspenning SNNA 024 24 VAC forsyningsspenning Styrer 1 pumpe PNWB Nivåkontroll for væsker Styrer 2 alternative pumper SNNA Nivåkontroll for ledende væsker 5 alarmnivå Funksjonsprinsipp Releet aktiveres når væsken når elektrodene (Y1 ··· Y5) og lampen relatert til de aktiverte kanaler lyser. Releet frigjøres ved å trykke inn reset-knappen. Hvis,mens væsken er i kontakt med elektroden, resetknappen trykkes, faller reléet og aktiveres igjen når reset knappen utløses. Hvis,mens væsken er i kontakt med elektroden,forsyningsspenningen faller ,faller også reléet og tilhørende lampe slukkes, releet aktiveres og lampen lyser når forsyningsspenningen kommer tilbake. Hvis to eller flere kanaler aktiveres samtidig faller ikke reléet når du trykker på reset-knappen før alle kanalene deaktiveres. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Z1 P1 Reset Vender for funksjon: Stop - Auto - Manuell Vender i "0": posisjon: Ingen funksjon Vender i "MAN": Reléet 1-3 trekker til når væsken når maksimumsføleren tilkoblet ben 6. Relèet faller fra når væskenivået går under minimumsføleren (ben 5). Hvis den eksterne termiske beskyttelsen reagerer mens pumpen går, stoppes pumpen. Vender i "AUTO": Relé 1 (1-4) trekker til når væsken når maksimumsføleren tilkoblet ben 6. Relèet faller fra når væskenivået går under minimumsføleren (ben 5). Hvis væskenivået når opp til Alarmnivå (ben 8) vil også Relè 2 (1-3) trekke til. Begge relèene vil så være tiltrukket inntil nivået er nede på minimum. I normaldrift vil Rele1 og Rele 2 alternere når nivået når maksimumnivå. Målskisse PNxx Målskisse DNxx 35 98 91,5 81 Målskisse SNSA (foregående side) Målskisse SNNA Fabrikat: Disibeint ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 325 Nivårelèer 387 52,5 66 91,5 45 81 70 66 91,5 45 81


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above