Page 390

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse P=11-pin plugginn D=DIN skinnemont. S=Modulær 11-pins pluggbar nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10- 100 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Styring av utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNSA230 230 VAC forsyningsspenning PNSA024 24 VAC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10- 100 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Styring av utpumping. DNSA230 230 VAC forsyningsspenning DNSA024 24 VAC forsyningsspenning Modulært nivårele for ledende væsker. Følsomhet 10 -100 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Styring av utpumping. SNSA230 230 VAC forsyningsspenning SNSA024 24 VAC forsyningsspenning 11-pins pluggbar nivårele for ledende væsker. Følsomhet 8 - 45 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNCA230 230 VAC forsyningsspenning PNCA024 24 VAC forsyningsspenning PNCA724 24 VDC forsyningsspenning PNCA712 12 VDC forsyningsspenning 2 C/O utgangsrele. PNCB230 230 VAC forsyningsspenning PNCB024 24 VAC forsyningsspenning PNCB724 24 VDC forsyningsspenning PNCB712 P12 VDC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 8 - 45 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. DNCA230 230 VAC forsyningsspenning DNCA024 24 VAC forsyningsspenning DNCA724 24 VDC forsyningsspenning DNCA712 12 VDC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 8 - 45 kOhm. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 2 C/O utgangsrele. DNCB230 230 VAC forsyningsspenning DNCB024 24 VAC forsyningsspenning DNCB724 24 VDC forsyningsspenning DNCB712 12 VDC forsyningsspenning 11-pins pluggbar nivårele for ledende væsker. Følsomhet 200 kOhm - 4M7. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNEA230 230 VAC forsyningsspenning PNEA024 24 VAC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 200 kOhm - 4M7. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. DNEA230 230 VAC forsyningsspenning DNEA024 24 VAC forsyningsspenning 11-pins pluggbar nivårele for ledende væsker. Følsomhet 200 kOhm - 4M7. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. PNDA230 230 VAC forsyningsspenning PNDA024 24 VAC forsyningsspenning DIN-skinnemontert nivårele for ledende væsker. Følsomhet 200 kOhm - 4M7. Styring av 1- eller 2 nivåer. Valgbar styring av inn-/ utpumping. 1 C/O utgangsrele. DNDA230 230 VAC forsyningsspenning DNDA024 24 VAC forsyningsspenning Fabrikat: Disibeint ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 PROSESSAUTOMATISERING 325 Nivårelèer 386 Nivåkontroll for ledende væsker 1- eller 2 nivåer Nivåkontroll for ledende væsker Valgbar inn- utpumping Funksjon Funksjonsbeskrivelse 1 C/O utgangsrele: PNSA, DNSA, SNSA, PNCA, DNCA, PNEA, DNEA, PNDA, DNDA 2 C/O utgangsrele: PNCB, DNCB, Artikkelnummer / Typebetegnelse Nivåkontroll for ledende væsker Valgbar inn- utpumping PNSA DNSA SNSA Nivåkontroll for ledende væsker Dobbel nivåkontroll PNCA DNCA PNCB DNCB PNEA DNEA PNDA DNDA Eksempel 1 Nivåkontrollen fungerer som maks./min. kontroll, dvs. registrering av 2 nivåer. Reléet trekker til når maks.-føleren (ben 5) berører væsken, forutsatt at min.-føleren (ben 6) befinner seg i væsken. Reléet faller fra når min.-føleren (ben 6) ikke lenger berører væsken. Ben 7 tilkobles beholderen. Er beholderen av ikkeledende materiale, må det benyttes en ekstra elektrode i beholderen som tilkobles ben 7. (Se striplet linje). Eksempel 2 Nivåkontrollen fungerer som maks.- eller min.- kontroll, dvs. registrering av 1 nivå. Reléet er trukket til når føleren (ben 5-6) er i berøring med væsken. Ben 7 kobles som i eksempel 1. Venderstilling: Utpumping: Eksempel 1: Nivåkontrollen fungerer som maks./min. kontroll, dvs. registrering av 2 nivåer. Reléet trekker til når maks.-føleren (ben 5) berører væsken, forutsatt at min.-føleren (ben 6) befinner seg i væsken. Reléet faller fra når min.-føleren (ben 6) ikke lenger berører væsken. Ben 7 tilkobles beholderen. Er beholderen av ikke-ledende materiale, må det benyttes en ekstra elektrode i beholderen som tilkobles ben 7. (Se stiplet linje). Eksempel 2: Nivåkontrollen fungerer som maks. eller min. kontroll, dvs. registrering av 1 nivå. Reléet ligger tiltrukket når føleren (ben 5-6) er i berøring med væsken. Ben 7 kobles som i eksempel 1. Venderstilling: Innpumping: Eksempel 3: Som eksempel 1, men reléet trekker til når min.-føleren ikke lenger befinner seg i væsken. Reléet faller fra når maks.-føleren berører væsken, forutsatt at min.-føleren befinner seg i væsken. Eksempel 4: Som eksempel 2, men reléet trekker til når føleren ikke lenger berører væsken. Venderstilling: Utpumping: Eksempel 1: Nivåkontrollen fungerer som maks./min. kontroll, dvs. registrering av 2 nivåer. Reléet trekker til når maks.-føleren (ben 5) berører væsken, forutsatt at min.-føleren (ben 6) befinner seg i væsken. Reléet faller fra når min.-føleren (ben 6) ikke lenger berører væsken. Ben 7 tilkobles beholderen. Er beholderen av ikke-ledende materiale, må det benyttes en ekstra elektrode i beholderen som tilkobles ben 7. (Se stiplet linje). Eksempel 2: Nivåkontrollen fungerer som maks. eller min. kontroll, dvs. registrering av 1 nivå. Reléet ligger tiltrukket når føleren (ben 5-6) er i berøring med væsken. Ben 7 kobles som i eksempel 1. Venderstilling: Innpumping: Eksempel 3: Som eksempel 1, men reléet trekker til når min.-føleren ikke lenger befinner seg i væsken. Reléet faller fra når maks.-føleren berører væsken, forutsatt at min.-føleren befinner seg i væsken. Eksempel 4: Som eksempel 2, men reléet trekker til når føleren ikke lenger berører væsken. Eksempel 1: Nivåkontroll for dagtank i forhold til tank. Reléet trekker til når følerne 8 og 9 ikke er i berøring med væsken. Pumpen i tanken startes og fyller væsken i dagtanken. Når nivået i dagtank når maks. føler (ben 9), stopper pumpen. Pumpen starter igjen når min. føler (ben 8) ikke lenger er i kontakt med væsken. Dersom nivået i tanken synker under min. føler (ben 6) mens pumpen er igang vil denne stoppe. Når nivået i tanken igjen når maks. føler (ben 5) vil pumpen starte opp igjen forutsatt at min. føler i dagtank (ben 8) ikke er i berøring med væsken. PNxx PNDA DNxx SNxx DNDA


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above