Page 35

Produktkatalog_2016_April

PRODUKTGUIDE TYPE 2 - LAVSPENT 1000VAC/1500VDC Fra og med 1. juli 2010 ble det påbudt å installere overspenningsvern i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende anlegg! Viktig når man skal velge overspenningsvern: Høyeste varige driftspenning Uc for et overspenningsvern skal være lik eller høyre enn verdiene gitt i Tabell 53B i NEK400 534.2.3.2 - TT- og TN-Nett: minimum 1,1 x U0 som tilsvarer ≥ 253V - IT-nett: Primærvern: Uc ≥ 350V. Sekundervern: Uc ≥ 440V I IT/TT-nett uten distribuert PE-leder som for eksempel ved luftstrekk, er det et krav i NEK400 534.2.4 at overspenningsvernet skal beskyttes mot havari ved at: 1) overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling av ikke-brennbart materiale i fordelingen, eller; 2) overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern (S-Type eller tilsvarende) med en merkeutløsestrøm 3) overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjeonsnett og jord er redusert til et minimum. Derfor velger man et overspenningsvern med varistorer i serie med et gnistgap, slik at man oppfylle kravene i punkt 3) Produktguide for Type 2 Tennspenning/Uc Varenr. u/meldekontakt Varenr. m/meldekontakt Kommentar ikke høyere enn 300mA, eller; IT-nett 1P for IT-nettet 1P 385V D952074 D952094 Bakkekabel med distribuert PE-leder 3P 385V D952314 D952319 Luftstrekk uten distribuert PE-leder 4P 385V D952311 D952316 Med gnistgap TT-nett 1P for TT-nettet 1P 275V D952070 D952090 Bakkekabel med distribuert PE-leder 3P 385V D952314 D952319 Luftstrekk uten distribuert PE-leder 4P 385V D952311 D952316 Med gnistgap For TT med integrert sikring 3P 275V n/a D952309 Med sikring TN-C 1P for TN-nettet 1P 275V D952070 D952090 Bakkekabel med distribuert PE-leder 3P 275V D952300 D952305 For TN-C med integrert sikring 3P 275V Med sikring TN-(C)-S 1P for TN-nettet 1P 275V D952070 D952090 Tilførsel med både PE- og N-leder 4P 275V D952400 D952405 For TN-(C)-S med integrert sikring 4P 275V n/a D952406 Med sikring ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 ELEKTRO 120 Lyn- og overspenningsvern Distribusjonsnett Antall poler Fabrikat: DEHN + SÖHNE 31


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above