Page 31

Produktkatalog_2016_April

OVERSPENNINGSVERN - LAVSPENT 1000VAC/1500VDC Type 2 (Mellomvern): Er et overspenningsvern med normal avlederkapasitet. Denne beskytter mot indirekte effekt av lyn og koblingsoverspenninger. Brukes som hovedvern i områder med liten hyppighet av overspenninger, eller som mellomvern etter et hovedvern. Brukes til IT, TT- og TN-nett.Type 2 er det vernet som oftest benyttes som beskyttelse i normale installasjoner. Beskytter mot 8/20 μs impulsstrøm. Fra og med 1. juli 2010 ble det påbudt å installere overspenningsvern i alle nybygg og ved rehabilitering av eksisterende anlegg! Viktig når man skal velge overspenningsvern: Høyeste varige driftspenning Uc for et overspenningsvern skal være lik eller høyre enn verdiene gitt i Tabell 53B i NEK400 534.2.3.2 - TT- og TN-Nett: minimum 1,1 x U0 som tilsvarer ≥ 253V - IT-nett: Primærvern: Uc ≥ 350V. Sekundervern: Uc ≥ 440V I IT/TT-nett uten distribuert PE-leder som for eksempel ved luftstrekk, er det et krav i NEK400 534.2.4 at overspenningsvernet skal beskyttes mot havari ved at: 1) overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling av ikke-brennbart materiale i fordelingen, eller; 2) overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet støtspenningsikkert tidsforsinket strømstyrt jordfeilvern (S-Type eller tilsvarende) med en merkeutløsestrøm 3) overspenningsvernet er konstruert slik at risikoen for havari og brann ved feil mellom høyspennings distribusjeonsnett og jord er redusert til et minimum. Derfor velger man et overspenningsvern med varistorer i serie med et gnistgap, slik at man oppfylle kravene i punkt 3) DEHNguard 40kA 385V 1P overspenningsvern for IT-nettet Uc ≥ 350V DG S 385 IT Type 2 Type DG S ... 385 385 med meldekontakt Artikkel nr: D952074 D952094 I henhold til EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II  type 2 / class II  Maks kontinuerlig driftspenning (a.c.) (UC) 385 V (50 / 60 Hz)  385 V (50 / 60 Hz)  Beskyttelsesnivå strøm (8/20 μs) (In) 20 kA 20 kA Maks beskyttelsesnivå strøm (8/20 μs) (Imax) 40 kA 40 kA Beskyttelsesnivå (UP) ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV ≤ 1.75 / ≤ 1.75 kV Maks forankobl. sikr. 125 A gG 125 A gG Meldekontakt — Potensialfri kontakt   DEHNguard 40kA 385V 1P overspenningsvern for TT/TN-nettet Uc ≥ 253V DG S 275 TT/TN Type 2 Type DG S ... 275 275 med meldekontakt Artikkel nr: D952070 D952090 I henhold til EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II  type 2 / class II  Maks kontinuerlig driftspenning (a.c.) (UC) 275 V (50 / 60 Hz)  275 V (50 / 60 Hz)  Beskyttelsesnivå strøm (8/20 μs) (In) 20 kA 20 kA Maks beskyttelsesnivå strøm (8/20 μs) (Imax) 40 kA 40 kA Beskyttelsesnivå (UP) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV Maks forankobl. sikr. 125 A gG 125 A gG Meldekontakt — Potensialfri kontakt Jordingsskinne for å koble sammen jordingsterminalen på feks to, tre eller fire overspenningsvern med 1-moduls størrelse og deretter kobles til jord. Type MVS 1 2 MVS 1 3 MVS 1 4 Artikkel nr D900617 D900615 D900610 Antall kontakter 2 3 4 Maks installasjonsbredde 2 moduler 3 moduler 4 moduler ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Utgitt 03 - 2016 ELEKTRO 120 Lyn- og overspenningsvern ikke høyere enn 300mA, eller; Jordingsskinne for 1-moduls overspenningsvern, 1-fase, 2P / 3P / 4P Fabrikat: DEHN + SÖHNE 27


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above