Page 294

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 5853 FS2 / FS3 10 mm Ø 58 mm 12000 min-1 80/40 N -40 °C...+90 °C IP 67 Kabel/plugg 131 072 (17 Bit) Singleturn SSI, BISS Binær, Gray 5 eller 10...30 V DC Absoluttgivere Singleturn Teknisk Data Dimensjon Aksel/hulaksel Maks kapslingsdiameter Maks hastighet Maks aksel last radi./aks. Maks driftstemperatur Kapslingsgrad Tilkobling Maks oppløsning Versjon Grensesnitt Type kode Driftspenning Sikkerhetsnivå: 2 = SIL2/PLd 3 = SIL3/PLe Flens: 1 = Klemflens, ø 58mm, IP65 8.5853FS X. X X X X .X X X X Valg: 1 = Ingen valg 2 = Status LED 3 = SET knapp og status LED Inngang/utgang: 2 = SET, retning, ekstra status utgang Aksel 2 = 10 x 20 mm A = 10 x 20 mm (fleksibelt spor) Utgang/driftspenning: 3 = SSI/BISS, 2048 ppr SinCosSpur, 5 V DC 4 = SSI/BISS, 2048 ppr SinCos, 10...30 V DC Tilkobling: 1 = Kabel aksial (1 m PVC) 2 = Kabel radial (1 m PVC) 3 = 12-pin plugg M23, aksial 4 = 12-pin plugg M23, radial Oppløsning: A = 10 bits 3 = 13 bits 1 = 11 bits 4 = 14 bits 2 = 12 bits 7 = 17 bits Kode: B = SSI, binær C = BISS, binær G = SSI, gray 5873 FS2 / FS3 Absoluttgivere Teknisk Data Dimensjon Aksel/hulaksel 10...15 mm Maks kapslingsdiameter Ø 58 mm Maks hastighet 9000 min-1 Maks aksel last radi./aks. - Maks driftstemperatur -40 °C...+90 °C Kapslingsgrad IP 67 Tilkobling Kabel/plugg 252 Maks oppløsning 131072 (17 Bit) Versjon Singleturn Grensesnitt SSI, BISS med SinCos Type kode Binær, Gray FABRIKKAUTOMATISERING Driftspenning 5 eller 10...30 V DC 8.5873FS X. X X X X .X X X X Sikkerhetsnivå: Valg: 2 = SIL2/PLd 1 = Ingen valg 3 = SIL3/PLe 2 = Status LED 3 = SET knapp og status LED Flens: A = Med rotasjonstopper Inngang/utgang: B = Med statorkobling 2 = SET, retning, ekstra status utgang Oppløsning3): A = 10 bits - 3 = 13 bits 1 = 11 bits - 4 = 14 bits 2 = 12 bits - 7 = 17 bits Utgang/driftspenning: Kode: 3 = SSI/BISS, 2048 ppr SinCosSpur, 5 V DC B = SSI, binær 4 = SSI/BISS, 2048 ppr SinCos, 10...30 V DC C = BISS, binær G = SSI, gray Tilkobling: 2 = Kabel radial (1 m PVC) 4 = 12-pin plugg M23, radial E = Tangential kabel (1 m PVC) 290 Fabrikat: Fritz Kübler GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Absoluttgivere Singleturn Hulaksel: 3 = 10 mm - 5 = 14 mm 4 = 12 mm - K = 10 mm, Kileformet/konisk Opsjon EX versjon sone 2/22 Opsjon EX versjon sone 2/22


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above