Page 290

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Inkrementelle givere Teknisk Data Dimensjon Aksel/hulaksel Maks kapslingsdiameter Maks hastighet Maks aksel last radi./aks. Maks driftstemperatur Kapslingsgrad Tilkobling Maks oppløsning Utgang Driftspenning Maks pulsfrekvens Design 1 = Standard Driftspenning 1 = Standard Limes RI20 / LI20 Bestillingsnøkkel RI20 / LI20 Opp til 30 mm 16 mm x 10 mm 12000 min-1 - -20 °C...+80 °C IP 69K Kabel: PUR 3600 ppr RS 422 eller Push-pull 4,8...30 V DC 250 KHz 8.LI20. 1 1 X 1. 2 XXX Kode* 005 016 020 050 *Se tabell for valg av Limes LI20 og magnetring RI20, kolonne 3. Referanse signal 2 = Periodisk indeks Tilkobling 1 = 2 M kabel, PUR Utgang/Driftspenning 1 = RS 422/4,8...26 VDC 2 = Push-Pull/4,8...26 VDC Bestillingskode Ytre diameter Bordiameter 8.RI20.031.0800.111 31 mm 8 mm 8.RI20.031.1000.111 31 mm 10 mm 8.RI20.031.1200.111 31 mm 12 mm 8.RI20.031.1500.111 31 mm 15 mm 8.RI20.031.1587.111 31 mm 15,875 mm (5/8") 8.RI20.031.2000.111 31 mm 20 mm 8.RI20.041.0800.111 41,2 mm 8 mm 8.RI20.041.1500.111 41,2 mm 15 mm 8.RI20.045.0800.111 45 mm 8 mm 8.RI20.045.0925.111 45 mm 9,525 mm (3/8") 8.RI20.045.1200.111 45 mm 12 mm 8.RI20.045.1500.111 45 mm 15 mm 8.RI20.045.1800.111 45 mm 18 mm 8.RI20.045.2000.111 45 mm 25 mm 8.RI20.045.2540.111 45 mm 25,4 mm (1") 8.RI20.045.3000.111 45 mm 30 mm Pulser / ppr Bestillingskode RI20 Bestillingskode LI20 Max rpm 250 8.RI20.031.XXXX.111 8.LI20.11X1.2005 12000 1000 8.RI20.031.XXXX.111 8.LI20.11X1.2020 2400 2500 8.RI20.031.XXXX.111 8.LI20.11X1.2050 3900 1024 8.RI20.041.XXXX.111 8.LI20.11X1.2016 7000 360 8.RI20.045.XXXX.111 8.LI20.11X1.2005 12000 3600 8.RI20.045.XXXX.111 8.LI20.11X1.2050 2700 *Ved den nevnte rotasjonshastigheten er min pulsintervall 1μs, dette tilsvarer 250 KHz. For å oppnå maks rotasjonshastighet må det ikke benyttes en teller med lavere ingangsfrekvens enn 250 KHz. Opsjon IP68 / IP69K ihht. N 60068-3-38, EN 60068-3-78 Limes RI50 / LI50 Bestillingsnøkkel RI50 / LI50 Inkrementellgivere Inkrementelle givere Bestillingskode Ytre diameter Bordiameter 8.RI50.031.0600.112 31 mm 6 mm 8.RI50.031.1500.112 31 mm 15 mm 8.RI50.048.0600.112 48,3 mm 6 mm 8.RI50.048.1500.112 48,3 mm 15 mm Teknisk Data Dimensjon Aksel/hulaksel Opp til 35 mm 8.RI50.048.2000.112 48,3 mm 20 mm Maks kapslingsdiameter 16 mm x 10 mm 8.RI50.048.2500.112 48,3 mm 25 mm Maks hastighet 9000 min-1 Maks aksellast radi./aks. - 8.RI50.048.3000.112 48,3 mm 30 mm Maks driftstemperatur -20 °C...+80 °C IP 69K 8.RI50.055.0600.112 55 mm 6 mm Kapslingsgrad 250 Tilkobling Kabel: PUR 8.RI50.055.1200.112 55 mm 12 mm Maks oppløsning 3600 ppr Utgang RS 422 eller Push-pull FABRIKKAUTOMATISERING Driftspenning 4,8...30 V DC Maks pulsfrekvens 250 KHz Pulser / Bestillingskode RI20 Bestillingskode LI20 Maks. rpm 8.LI50. 1 1 X 1. 1 XXX ppr Uten Index signal Design Kode* 1 = Standard 032 050 Driftspenning 064 1 = Standard 100 *Se tabell for valg av Limes LI50 og Utgang/Driftspenning magnetring RI50 nedenfor 1 = RS 422/4,8...26 V DC Referansesignal 2 = Push-Pull/4,8...30 V DC 1 = Periodisk indeks Tilkobling 1 = 2 M kabel, PUR Opsjon IP68 / IP69K ihht. N 60068-3-38, EN 60068-3-78 286 Fabrikat: Fritz Kübler GmbH ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Maks. rpm med index signal 1000 8.RI50.031.XXXX.112 8.LI50.11X1.1050 90000 9000 2000 8.RI50.031.XXXX.112 8.LI50.11X1.1100 4000 3000 1024 8.RI50.048.XXXX.112 8.LI50.11X1.1032 9000 2000 2048 8.RI20.041.XXXX.111 8.LI50.11X1.1064 4000 2000 3600 8.RI20.045.XXXX.111 8.LI50.11X1.1100 2500 1700 *Ved den nevnte rotasjonshastigheten er min pulsintevall 1μs, dette tilsvarer 250 KHz. For å oppnå maks rotasjonshastighet, må det ikke benyttes en teller med lavere inngangsfrekvens enn 250 KHz.


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above