Page 275

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Lysgardin CLM 700 40mm oppløsning 290 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119441 CML720-T40-290.A-M12 Sender 50119788 CML720-R40-290.A/L-M12 Mottaker 50119869 CML720-R40-290.A/CV-M12 Mottaker 50119679 CML720-R40-290.A/CN-M12 Mottaker 290 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119523 CML720-T40-290.R-M12 Sender 50120113 CML720-R40-290.R/L-M12 Mottaker 50120196 CML720-R40-290.R/CV-M12 Mottaker 50119977 CML720-R40-290.R/CN-M12 Mottaker 610 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119442 CML720-T40-610.A-M12 Sender 50119789 CML720-R40-610.A/L-M12 Mottaker 50119870 CML720-R40-610.A/CV-M12 Mottaker 50119680 CML720-R40-610.A/CN-M12 Mottaker 610 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119524 CML720-T40-610.R-M12 Sender 50120114 CML720-R40-610.R/L-M12 Mottaker 50120197 CML720-R40-610.R/CV-M12 Mottaker 50119978 CML720-R40-610.R/CN-M12 Mottaker 1570 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119445 CML720-T40-1570.A-M12 Sender 50119792 CML720-R40-1570.A/L-M12 Mottaker 50119873 CML720-R40-1570.A/CV-M12 Mottaker 50119683 CML720-R40-1570.A/CN-M12 Mottaker 1570 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119527 CML720-T40-1570.R-M12 Sender 50120117 CML720-R40-1570.R/L-M12 Mottaker 50120200 CML720-R40-1570.R/CV-M12 Mottaker 50119981 CML720-R40-1570.R/CN-M12 Mottaker 2850 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119449 CML720-T40-2850.A-M12 Sender 50119796 CML720-R40-2850.A/L-M12 Mottaker 50119877 CML720-R40-2850.A/CV-M12 Mottaker 50119687 CML720-R40-2850.A/CN-M12 Mottaker 2850 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119531 CML720-T40-2850.R-M12 Sender 50120121 CML720-R40-2850.R/L-M12 Mottaker 50120204 CML720-R40-2850.R/CV-M12 Mottaker 50119985 CML720-R40-2850.R/CN-M12 Mottaker Bestillingsnøkkel Artikkelnummer / Typebetegnelse på andre kombinasjoner av CML 700 ved forespørsel. C M L 7 2 0 - T 0 5 - 1 9 2 0 . A - M 1 2 C M L 7 2 0 - R 0 5 - 1 9 2 0 . A / C N - M 1 2 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no FABRIKKAUTOMATISERING 215 Optisk avstandsmåling 630 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119426 CML720-T20-630.A-M12 Sender 50119773 CML720-R20-630.A/L-M12 Mottaker 50119854 CML720-R20-630.A/CV-M12 Mottaker 50119664 CML720-R20-630.A/CN-M12 Mottaker 630 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119508 CML720-T20-630.R-M12 Sender 50120097 CML720-R20-630.R/L-M12 Mottaker 50120181 CML720-R20-630.R/CV-M12 Mottaker 50119962 CML720-R20-630.R/CN-M12 Mottaker 20 mm oppløsning 1590 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119432 CML720-T20-1590.A-M12 Sender 50119779 CML720-R20-1590.A/L-M12 Mottaker 50119860 CML720-R20-1590.A/CV-M12 Mottaker 50119670 CML720-R20-1590.A/CN-M12 Mottaker 1590 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119514 CML720-T20-1590.R-M12 Sender 50120103 CML720-R20-1590.R/L-M12 Mottaker 50119983 CML720-R20-1590.R/CV-M12 Mottaker 50119968 CML720-R20-1590.R/CN-M12 Mottaker 2870 mm deteksjonsområde, Aksial tilkobling 50119440 CML720-T20-2870.A-M12 Sender 50119787 CML720-R20-2870.A/L-M12 Mottaker 50119868 CML720-R20-2870.A/CV-M12 Mottaker 50119678 CML720-R20-2870.A/CN-M12 Mottaker 2870 mm deteksjonsområde, Radial tilkobling 50119522 CML720-T20-2870.R-M12 Sender 50120112 CML720-R20-2870.R/L-M12 Mottaker 50120195 CML720-R20-2870.R/CV-M12 Mottaker 50119976 CML720-R20-2870.R/CN-M12 Mottaker Funksjonsprinsipp CML Lysgardin (for måling) Series 720 720 serien, 6m rekkevidde, Syklustid 30μs per stråle, display Funksjon T Sender R Mottaker Oppløsning 05 5mm 10 10mm 20 20mm 40 40mm Deteksjonsområde xxxx Deteksjonsområde mm, avhengig av oppløsning, for for verdier se "Tabell" Tilkoblingsuitførelse A Aksial R Bakside Interface L IO-Link CN CANopen PB PROFIBUS CV Analog utgang, mA og V Elektrisk tilkobling M12 M12 tilkobling Fabrikat: Leuze Electronic 271


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above