Page 26

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 Modulært multifunksjon tidsrele 9 funksjoner, innstillbar v.h.a. DIP-brytere på siden av relèet E - Forsinket innkobling E Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres utgangsreléet. Releet nullstilles når forsyningsspenningen avbrytes. Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen reléet fra og tiden nullstilles. R Tekniske data Kontakttype: 1 Vekselkontakt Kontaktmateriale: AgNi Nominell strøm: 10 A 250 VAC 10 A 24VDC, 0,3 A 250 VDC Nominell spenning: Maks forbruk: Spoledata Nominell spenning: 12...240 V AC/DC Arbeidsområde: 0,9 <UN < 1,1 Egetforbruk: AC <4,5 VA, DC <1,5 W Wu - Innkoblingsimpuls før den innstilte tiden er utløpt, faller Ws Wa Tidsrelèer Artikkelnummer / Typebetegnelse MT-TUA-17S-11-9240-7, 12-240VAC/DC, Modulært 110 ELEKTRO 22 ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no Wu Bp - Taktgiver, start med pulstid Forsyningsspenningen tilsluttes og den innstilte arbeidstiden starter. Når arbeidstiden er utløpt deaktiveres utgangsreleet og forblir deaktivert i den innstilte pausetiden. Ny arbeidstid startes så igjen. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Bp R -Forsinket frafall ved deaktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, utgangsreléet aktiveres først når den eksterne kontakten aktiveres. Når den eksterne kontakten deaktiveres starter tidsforsinkelsen, og etter utløp av denne faller releet fra. Ws - Tidstart ved aktivering av ekst. kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men releet trekker til først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, deaktiveres utgangsreleet og forblir deaktivert inntil den eksterne kontakten igjen aktiveres. Hvis den eksterne kontakten gir kortere pulser enn innstilt tidsområde forblir releet aktivert. Wa - Utkoblingsimpuls Forsyningsspenningen tilsluttes, når S aktiveres skjer det ingenting. Når S deaktiveres aktiveres utgangsreleet, og tidsforsinkelsen starter. Etter utløpt tidsforsinkelse deaktiveres utgangsreleet. T - 0,5 s puls etter innstilt tid Når forsyningsspenningen tilsluttes starter LED å blinke inntil innstilt tid T er forløpt. Etter dette aktiveres releet R i 0,5 sek. og syklusen er ferdig. Målskisse Multifunksjons tidsrele 7 funksjoner: E, Wu, Bp, T, R, Ws, Wa 8 tidsområder: 1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d LED-indikering: Fast grønn LED = spolespg. på, Blink grønn LED = måling av tid Gul LED Oversikt over frontpanel Fabrikat: Relpol 0,5S


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above