Page 25

Produktkatalog_2016_April

Typebetegnelse Utgitt 03 - 2016 Wa Esa Funksjon Funksjon Funksjon Funksjon Funksjon Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Tidsområde Funksjon Funksjon ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no ELEKTRO 110 Tidsrelèer 21 6,2 mm multifunksjon tidsrele type PIR6WT-1Z 9 funksjoner, innstillbar v.h.a. DIP-brytere på siden av relèet E - Forsinket innkobling Forsyningsspenningen tilsluttes og tidsforsinkelsen starter. Når den innstilte tiden er utløpt, aktiveres utgangsreléet. Releet nullstilles når forsyningsspenningen avbrytes. R Tekniske data Kontakttype: 1 NO Kontaktmateriale: PIR6WT-1Z-...-R: AgSnO2 Nominell strøm: PIR6WT-1Z-...-R: 6 A maks. Nominell spenning: PIR6WT-1Z-...-R: 250VAC / 250VDC Maks forbruk: PIR6WT-1Z-...-R: 1500 VA Spoledata Nominell spenning: 12V, 24VAC/DC (AC: 50/60Hz) Arbeidsområde: 0,85 <UN < 1,2 Egetforbruk: 0,5VA / 0,5W 12VAC/DC, 1,0VA / 1W 24VAC/DC Ekstern Inngang S: Mellom A3 og A2. min.pulstid: 15 ms Artikkelnummer / Typebetegnelse Komplett tidsrele med skrutilkoblinger på sokkelen PIR6WT-1Z- 12VAC/DC-R PIR6WT-1Z- 24VAC/DC-R PIR6WT-1Z- 230VAC-R Komplett tidsrele med fjærklemmer på sokkelen PIR6WBT-1Z- 12VAC/DC-R PIR6WBT-1Z- 24VAC/DC-R PIR6WBT-1Z- 115VAC-R PIR6WBT-1Z- 230VAC-R Laskeskinne ZG 20-1 E Wu - Innkoblingsimpuls Når forsyningsspenningen tilsluttes, aktiveres utgangsreléet og tidsforsinkelsen starter. Når tiden er utløpt, faller reléet fra. Avbrytes forsyningsspenningen før den innstilte tiden er utløpt, faller reléet fra og tiden nullstilles. Wu Bi - Taktgiver, start med pausetid Forsyningsspenningen tilsluttes og den innstilte pausetiden starter. Deretter aktiveres releet, og blir liggende aktivert i tilsvarende arbeidstid. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. B i Bp - Taktgiver, start med pulstid Forsyningsspenningen tilsluttes og den innstilte arbeidstiden starter. Når arbeidstiden er utløpt deaktiveres utgangsreleet og forblir deaktivert i den innstilte pausetiden. Ny arbeidstid startes så igjen. Denne funksjonen fortsetter med like lange arbeids- og pausetider inntil forsyningsspenningen avbrytes. Bp R -Forsinket frafall ved deaktivering av ekstern kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, utgangsreléet aktiveres først når den eksterne kontakten aktiveres. Når den eksterne kontakten deaktiveres starter tidsforsinkelsen, og etter utløp av denne faller releet fra. Ws Ws - Tidstart ved aktivering av ekst. kontakt Forsyningsspenningen tilsluttes, men releet trekker til først når den eksterne kontakten aktiveres. Etter at innstilt tid er forløpt, deaktiveres utgangsreleet og forblir deaktivert inntil den eksterne kontakten igjen aktiveres. Hvis den eksterne kontakten gir kortere pulser enn innstilt tidsområde forblir releet aktivert. Wa - Utkoblingsimpuls Forsyningsspenningen tilsluttes, når S aktiveres skjer det ingenting. Når S deaktiveres aktiveres utgangsreleet, og tidsforsinkelsen starter. Etter utløpt tidsforsinkelse deaktiveres utgangsreleet. Esa - Forsinket innkobling med ekst. kontakt Forsyningsspenningen skal være tilsluttet konstant. Når den eksterne kontakten (S) aktiveres, starter den innstilte tiden, og etter dennes utløp aktiveres utgangsrelèet. Når S deaktiveres starter innstilt tid, og etter utløp av denne, deaktiveres utgangsrelèet tidsforsinkelsen. B -Bistabil funksjon Forsyningsspenningen skal være tilsluttet konstant. Aktiveres ekstern kontakt S aktiveres utgangsrelèet. Neste gang S aktiveres deaktiveres utgangsrelèet. B Målskisse Brytere på siden av relèet Tidsområde Funksjon Funksjon Funksjon Her settes funksjon Her settes tidsområdet Enkel utskifting av utgangsrele Tilkobling Fabrikat: Relpol Laskeskinne Potensiometer for tidsområde


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above