Page 237

Produktkatalog_2016_April

Utgitt 03 - 2016 Koblingsskjema for Serie 18B Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PRK18B.T2/4P-M12 + PNP mørk GND PNP lys PRK18B.XT2/4P-M12 + PNP mørk GND PNP lys PRK18B.T2/4X-M12 + NC GND PNP lys PRK18B.T2/PX-M12 + NC GND PNP lys PRK18B.T2/NX-M12 + NC GND NPN lys + PNP mørk GND PNP lys PRK18B.T2/4P-6000 PRK18B.T2/2N-6000 + NPN mørk GND NPN lys PRK18B.T3/4P-M12 + PNP mørk GND PNP lys PRK18B.XT3/4P-M12 + PNP mørk GND PNP lys PRK18B.T3/2N-M12 + NPN mørk GND NPN lys RK18B.T2/4P-M12 + PNP mørk GND PNP lys RK18B.T2/2N-M12 + NPN mørk GND NPN lys + PNP mørk GND PNP lys + PNP mørk GND PNP lys + NPN mørk GND NPN lys + PNP mørk GND PNP lys + NPN mørk GND NPN lys + PNP mørk GND PNP lys + NPN mørk GND NPN lys + NPN mørk GND NPN lys Bestillingsnøkkel F _ SERIE 123 _ Potmeter, 270° Potmeter,11 runder Teach knapp Ingen Nøyaktighet Tracking funksjon Standard Innstilling Tracking Høy hastighet Standard T _ Kobling P R K 1 8 B . F X T T 3 / 4 P - M 1 2 TILKOBLING M12 6000 M12 tilkobling Kabel, 6m X2 N4 PT Ikke i bruk NPN, lys NPN, mørk PNP, lys PNP, mørk Teach inngang Utgang (pinne 2) ELTECO AS firmapost@elteco.no tlf. 35 56 20 70 www.elteco.no FABRIKKAUTOMATISERING 210 Fotoceller Elektrisk tilkobling PRK18B.TT3/4P-M12 PRK18B.XTT3/4P-M12 PRK18B.TT3/2N-M12 PRK18B.1/4P-M12 PRK18B.1/2N-M12 RK18B.1/4P-M12 RK18B.1/2N-M12 T2/2N-M12 X_ Linjert akse Standard OPTIKK RK PRK Mot refleks Mot refleks m/pol. lys Deteksjonsegenskaper T _ Minimum 11% Standard 2 N4 PL NPN, lys NPN, mørk PNP, lys PNP, mørk IO-Link Utgang (pinne 4) Fabrikat: Leuze Electronic 233


Produktkatalog_2016_April
To see the actual publication please follow the link above